Themanummers vanaf 1999

Het themanummer van 2011 is Transnationalisme en stond onder redactie van Jaap van der Kloet, Betty de Hart en Tetty Havinga.

Het themanummer van 2010 is Zorg en recht onder redactie van Bert Niemeijer en Nick Huls.

Het themanummer van 2009 is Legal Anthropology from the Low Countries en stond onder redactie van Anita Böcker, Wibo van Rossum en Heleen Weyers.

Het themanummer van 2008 is Legality, Legitimacy and Modernity; Reconsidering Max Weber’s Concept of Domination Edited by Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Robert Knegt and Oliver W. Lembcke. Het is gerecenseerd in het Zeitschrift für Rechtssoziologie 31 (2010), Heft 1.

Het themanummer van 2007 heeft als titel Explorations in Legal Cultures en stond onder redactie van Fred Bruinsma en David Nelken. Een review verscheen in 2009 nr 1 van de Law and Society Review.

Het themanummer van 2006 stond onder redactie van Bärbel Dorbeck-Jung en Mirjan Oude Vrielink-van Heffen. De titel is Op weg naar bruikbare regulering.

Het themanummer van 2005 is in het voorjaar van 2006 verschenen. Het heeft als titel Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance en stond onder redactie van Roel Pieterman, Paul Dekker en Henk Elffers.

Het themanummer van 2004 is In Lawyers’ Circles en is geredigeerd door Alex Jettinghoff.

Het themanummer van 2003 is getiteld Zelfregulering. Het is geredigeerd door Heleen Weyers.

Het themanummer van 2002 is geredigeerd door Marijke Malsch en heeft als titel De burger in de rechtspraak. Ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers.

Het themanummer van 2001 is getiteld Regulating Physician-Negotiated Death, onder redactie van Albert klijn, Margaret Otlowski en Margot Trappenburg.

Het themanummer van 2000 is getiteld Na de uitspraak, onder redactie van Marc Hertogh en Leny de Groot-van Leeuwen.

Het themanummer van 1999 is getiteld Onverzoenlijkheid, onder redactie van Joris Kocken en Agnes Schreiner.

Advertenties