Gerecenseerde boeken 1990-2009

Anders, Gerhard (2005) Civil Servants in Malawi. Cultural Dualism, Moonlighting and Corruption in the Shadow of Good Governance. jg 27 (2006) nr 1, p 73-79 (Recensent Els Baerends)

BAERENDS, ELS A., The One-legged Chicken in the Shadow of Indebtedness. Indebtedness and Social Relationships among the Anufom in Northern Togo, 1994 433 p. ISBN 90 9006706-X, Diss. RUG; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 105-108 (recensent Anita Böcker)

Bakker, Erik de , De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie. Een rechtssociologische studie naar de regulering van sezoenarbeid in de aspergeteelt van Zuidoost-Nederland. Amsterdam: Aksant. Diss. UvA 2001. jrg 24 (2003) nr 2, p, 67-76 (Recensent Freek Bruinsma)

BAL, PETER, Dwangkommunikatie in de rechtszaal. Een onderzoek naar de verbale interaktie tussen rechter en verdachte tijdens de strafzitting van de politierechter. Gouda Quint BV, Arnhem 1988, 257 pp., Diss. UvA; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 79-86 (recensent G.C.J.J. van den Bergh)

BAVINCK, MAARTEN, One sea, three contenders. Legal pluralism in the inshore fisheries of the Coromandal Coast, India, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 101-109 (recensent Roland Brouwer).

BEDNER, A.W. Administrative Courts in Indonesia. A Socio-Legal Study. Kluwer 2001. Jg. 17 no 1 (2002), p. 93-97. (Recensenten Herman Slaats & Karen Portier)

BENDA-BECKMANN, F. VON & M. VAN DER VELDE, Law as a Resource in Agrarian Struggles. Wageningse Sociologische Studies no. 33, 1992, 319 pp., ISBN 90 6754 202 4; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 52-59 (recensent E.A.B. van Rouveroy van Nieuwaal)

BENDA-BECKMANN, F. VON, K. VON BENDA-BECKMANN & H. MARKS (red), Coping with insecurity; an ‘underall’ perspective on social security in the Third World, Focaal 22/23, 1994, 255 p. ISSN 09201297; jr. 17 (1996), nr. 2 (The role of Law in Natural Resource management), p. 177-184 (recensent Paul Minderhoud)

BENDA-BECKMANN, KEEBET VON, Transnationale dimensies van rechtspluralisme. Oratie EUR 1999; 17/2 (2002) p. 73-81 (recensent Agnes Schreiner)

BERENDS, MIEK, Geschilbeslechters: de advocatuur door een andere bril bekeken, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 83-95 (Recensent F. Bruinsma).

BERGH, PROF. MR. G.C.J.J. VAN DEN, Signalement: De taal zegt meer dan zij verantwoorden kan. Een keuze uit de verspreide rechtskundig-signifische geschriften van Mr. Jacob Israël de Haan; Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1994 (171 pp), met bibliografie; jrg.18 (1997), nr. 1, p. 100-108 (recensent H. Wiersinga)

Bladel, C.B.E., Arbitrage in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar institutionele arbitrage, met name bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Boom Juridische Uitgevers. Diss. Utrecht 2002. jrg 24 (2003) nr 2, p, 77-82 (Recencent Alex Jettinghoff)

BLANKENBURG, E.H., Mobilisierung des Rechts: Eine Einführung in die Rechtssoziologie. Berlin, Springer 1995, 117 pp.; jrg 19 (1998), nr.1, p. 97-107 (recensent Rob Schwitters)

BÖCKER, ANITA, Turkse migranten en sociale zekerheid: van onderlinge zorg naar overheidszorg? University Press, Amsterdam 1994, 241 p., Diss. Nijmegen; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 101-104 (recensent Govaert van den Bergh)

BÖCKER, ANITA & LILIAN CLERMONTS, Poortwachters van de Nederlandse arbeidsmarkt. Arbeidsvoorziening en de verlening van tewerkstellingsvergunningen. Instituut voor Rechtssociologie, Nijmegen 1995, 177 pp., ISBN 90 71478-41-6; jrg. 18 (1997), nr. 1, 95-99 (recensent André van Montfort)

Boom, W.H. van en M.J. Borgers (red) (2004) De rekenende rechter. Van ‘Iudex Non Calculat’ naar actieve cijferaar? jg 27 (2006) nr 1, p 97-101 (Recensent Heico Kerkmeester)

BRAUN, MARIANNE, De prijs van de liefde. De eerste femi-nistische golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse geschiedenis. Het Spinhuis, Amsterdam 1992, 443 pp., Diss. UvA; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 188-193 (recensent G.C.J.J. van den Bergh)

BROUWER, ROLAND, Planting Power. The Afforestation of the Commons and State For-mation in Portugal, Wageningen: Agricultural Uni-versity 1995, 349 pp. ISBN 90 5651 013 4; jrg. 19 (1998), nr. 1, p. 67-69 (recensent Melanie P. Wiber)

BRUBAKER, WILLIAM ROGERS (red.), Immigation and the politics of citizenship in Europe and North America. The German Marshall Fund of the United States, University Press of America, Lanham 1989, ISBN 0 8191 7428 9; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 141-148 (recensent Eric Heijs)

BRUIJN, MIRJAM DE & HAN VAN DIJK, Arid Ways: Cultural Un-derstandings of Insecurity in Fulbe Society, Central Mali. Proefschrift Land-bouwuniversiteit Wageningen, Thesis Publishers, Amsterdam 1995; jrg 19 (1998), nr.2, p. 102-108 (recensent Els Baerends)

BRUINSMA, FREEK, Kadirechtspraak in postmodern Nederland, inaugurele rede, Universiteit Utrecht, 7 november 1995, Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1995(b); jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 117-137 (recensent N. F. van Manen)

BRUINSMA, FREEK, Korte Gedingen. Een rechtssociologisch verslag, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995(a); jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 117-137 (recensent N. F. van Manen)

Burns, Peter (2004) The Leiden Legacy. Concepts of Law in Indonesia. jg 26 (2005) nr 2, p 75-82 (recensent Wibo van Rossum)

CHABOT, B.E. Sterfwerk. De Dramaturgische blik op zelfdoding in eigen kring. Nijmegen: Sun 2001. Jg 17 no 1 (2002), p. 77-82 (recensent John Blad)

Dijck, Maarten van (2003) Gedogen. Over vermogen en onvermogen tot handhaving van wet en recht. jg 25 (2004) nr 1, p. 85-89. (Recensent Gijs van Oenen)

Dijksterhuis,B.M. Rechters normeren de alimentatiehoogte, Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007). Leiden: Leiden University Press 2008, 245 pp., ISBN 978 90 8728 045 1; e-ISBN 978 90 4850 604 0. 2009 nr 1 door Jet Tigchelaar.

Doornbos, Nienke, De papieren asielzoeker, institutionele communicatie in de asielprocedure; bespreking door Niels van Manen in 2005/1, p. 83-92

Dorbeck-Jung, Bärbel (2003) Beelden over de wetgevingsadvisering van de Raad van State. Hoe wetgevingskwaliteit gemaakt wordt. jg 25 (2004) nr 2, p. 93-100. (Recensent André J. Hoekema)

Eijkman, Quirine A.M. , We Are Here to Serve You! Public Security, Police Reform and Human Rights Implementation in Costa Rica, Utrecht: Intersentia. School of Human Rights Research Series, Volume 24. xxii + 354 p. € 55. ISBN 978-90-5095-704-5. 2009 nr 1 door Ken Setiawan.

EIJSBOUTS, W.TH., Recht en toeval, Premissen van ‘het beleid’ in het licht van de feiten. Eigen uitg., Amsterdam 1989, 259 pp., ISBN 90 9003126 X, Diss. Leiden; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 60-65 (recensent André Hoekema)

ELFFERS, HENK, Income Tax Evasion: Theory and Measurement. Burger en Belastingen Serie, Kluwer, Delft 1991, 239 pp, ISBN 90 200 1431 5; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 66-71 (recensent Dick Ruimschotel)

Eshuis, R.J.J., Het recht in betere tijden, over de werking van interventies ter versnelling van civiele procedures. 2008 nr 2 p. 95, door Edwin de Jong.

FITZPATRICK, PETER, The Mythology of Modern Law. Routled-ge, Londen/New York 1992, 235 pp. incl. name/subject index, ISBN 0 415 04380 3; jrg.15 (1994), nr. 1, p. 69-75 (recensent Harry Willekens)

FOBLETS, MARIE-CLAIRE (red.), Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplossingen?, Antwerpen/Apeldoorn: MAKLU, 1998, 476 pag., ISBN 90 6215 611 8; jrg. 20 (1999), nr. 2, p. 75-82 (recensent Ruud Strijp)

FOQUÉ, R. & A.C. ‘T HART, Instrumentaliteit en rechtsbescherming, grondslagen van een strafrechtelijke waardendiscussie. Gouda Quint & Kluwer, Arnhem/Antwerpen 1990, 501 pp., ISBN 90 6000 712 3; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 162-173 (recensent Frank van Ree)

FREITAG DRABBE KÜNZEL, GERALDIEN VON, Het recht van de sterkste, Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland; 2001/2 p. 87-90 (Recensent Derk venema)

FREVERT, UTE, Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesell-schaft. C.H. Beck, München 1991. 375 pp., ISBN 3 406 35117 4; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 161-167 (recensent Agnes Schreiner)

Griffiths, John, Heleen Weyers & Maurice Adams, Euthanasia and law in Europe, (2008) Portland, Oregon: Hart Publishing, xxxiv + 595 pp. 2009 nr 2. (door Koen van Aeken)

GRIFFITHS, J. (red.), De sociale werking van recht, een kennismaking met de rechtssociologie en de rechtsantropologie (derde druk), Nijmegen: Ars Aequi Libri 1996; jrg. 18 (1997), nr. 1, p. 3-11, 12-17 (recensenten Kees Schuyt; Koen van Aeken & J. van Houtte)

GRIFFITHS, JOHN, ALEX BOOD & HELEEN WEYERS, Euthanasia & Law in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998; jrg. 20 (1999), nr. 2, p. 87-101 (recensent Rob Schwitters)

Groenendijk, Kees, Een venijnig proces, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2008, 44 blz., ISBN 978 90 12 38062 1 (afscheidsrede) en Kees Groenendijk en Ashley Terlouw, Tussen onafhankelijkheid en hië-rarchie. De relatie tussen vreemdelingenrechters en de Raad van State, 2001-2007, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, 156 blz., ISBN 978 90 12 38137 6. 2009 nr 2 (door Freek Bruinsma)

Groot-Van Leeuwen, Leny de (2005) Rechters tussen staat en straat. De positie van de rechterlijke macht in de democratische rechtstaat. jg 27 (2006) nr 1, p 81-87 (recensent Albert Klijn)

GROOT-VAN LEEUWEN, LENY DE, PETER DE JONG, ROEL PIETERMAN, PAUL VAN SETERS (red.) Het gezag van de rechter, Amsterdam: SISWO 1994; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 109-115 (recensent Peter J. van Koppen)

GUNNINGHAM, NEIL, PETER GRABOSKY met DARREN SINCLAIR, Smart Regulation, designing environmental policy, Oxford UP 1998; 17/2 (2002) p. 83-89 (recensent Mark Wiering)

Halliday, Simon, Judicial Review and Comliance with Administrative Law; bespreking door Vina Wijkhuis, in 2005/1, p 97-102

Halliday, Simon & Patrick Schmidt, Human Rights Brought Home, Socio-legal Perspectives on Human Rights in the National Context; bespreking door Gert Verschraegen in 2005/1, p. 93-95

Hart, Betty de (2003) Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht. jg 25 (2004) nr 2, p. 101-104. (Recensent Nicolle Zeegers)

Hartendorp, R.C. Praktisch gesproken. Alledaagse civiele rechtspleging als praktische oordeelsvorming, Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 2008, 235 pp. en Rogier Hartendorp, Alledaagse rechtspraak: een pragmatische kijk op oordeels-vorming, Den Haag, Raad voor de rechtspraak, 2009, Rechtstreeks 2009/2, 51 pp., ISSN 1573-5322. 2009 nr 2. (door Pieter Ippel)

HAVINGA, T., Arbeidsbureau en collectief ontslag: een empirisch onderzoek naar het functioneren van de ontslagprocedure. Wolters-Noordhoff, Groningen 1989, Rechtswetenschappelijke Reeks, ix+325 pp., ISBN 90 01 37460 3; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 90-94 (recensent Paul van Seters)

Hertogh, Marc, De levende rechtsstaat. jrg 24/1 (2003) p. 71-78 (recensent André J. Hoekema).

HERTOGH, M.L.M., Consequenties van controle. De bestuurlijke doorwerking van het oordeel van de administratieve rechter en de nationale ombudsman, ‘s-Gravenhage: VUGA, 1997, Reeks Bestuurlijke Verkenningen, afl. 42, 277 pp.; jrg. 20 (1999), nr.1, p. 99-108 (recensent Bernard Hubeau)

HOEKEMA A.J. & N.F. VAN MANEN, Typen van legaliteit. Recht en maatschappelijk orde in de twintigste eeuw, Deventer: Kluwer, 1994, 193 ISBN 90-268-2588-9; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 69-84 (recensent Erik de Bakker)

HOEKEMA, A.J., Legitimiteit door legaliteit, over het recht van de overheid. Ars Aequi Libri, Nijmegen 1991, 85 pp., ISBN 90-6916-099-4; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 72-75 (recensent L. Huyse & G. Van der Biesen)

Hoogendoorn, S.A. (2002) Toezicht in meervoud. Een bestuurskundig onderzoek naar het ontwerp en de werking van drie toezichtarrangementen. jg 25 (2004) nr 2, p. 77-83. (Recensent Mirjan van Heffen-Oude Vrielink)

HOUTTE, J. VAN, A. DUYSTERS & V. THIELMAN, Gebruik van recht in de zakenwereld; over juristen in grote industri’le onderne-min-gen, Leuven/Amers-foort: Acco 1995, 115 p. incl. literatuurlijst; jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 94-98 (recensent Floor Gras)

HOUTTE, J. VAN, V. THIELMAN & K. DE VALCK, De zakenwereld en de juri-dische dienstverlening, Leuven/Amersfoort: Acco 1996, 95 p. incl. literatuurlijst en 28 p. bijlagen met Franse en Neder-landse vragenlijsten en tabellen; jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 94-98 (Recensent Floor Gras)

Huberts, L.W.J.C. (2005) Overtredende overheden; op zoek naar de omvang en oorzaken van regelovertreding door overheden en L.W.J.C. Huberts en J.M. Nelen (2005) Corruptie in het Nederlands bestuur. jg 27 (2006) nr 1, p 89-95. (recensent Grat van den Heuvel)

Huls, Nick, Actie en reactie: een inleiding in de rechtssociologie. 2008 nr 2, p 79 door Marc Hertogh.

Huls, Nick (2004) Rechter, ken uw rechtspolitieke positie! jg 25 (2004) nr 2, p. 85-91. (Recensent Grat van den Heuvel.)

HULS, N.J.H. & H.D. STOUT (red.), Reflecties op reflexief recht. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, x+238 pp., ISBN 90-271-3533-9; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 76-87 (recensent Ton Wilhagen)

HULS, N.J.H., Make my day. Een rechtssociologische herwaardering van failissementswaarden, jrg. 21 (2000) nr. 2, p. 115-119 (recensent N.F. van Manen)

HULS, NICK & VIVIAN SCHELLEKENS, ‘Je ziet de gaten in hun handen.’ De eerste ervaringen van rechtbanken en gerechtshoven met de toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Utrecht: Lemma 2001; 17/2 (2002) p. 63-68 (recensent Marc Hertogh)

HUPPES-CLUYSENAER, E. Wetenschapsleer voor juristen, Deventer: Kluwer, 1994, 184 pp.; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 51-68 (recensent Harry Willekens)

HUPPES-CLUYSENAER, E., Waarneming en theorie. Naar een nieuw formalisme in empirische wetenschap en rechtswetenschap, diss. Amsterdam, 1995, 299 pp.; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 51-68 (recensent Harry Willekens)

HUYSE, LUC (met Christel Cuypers, Steven Dhondt, Marc Lens, Stephan Parmentier, Carine van Wanseele), De kleur van het Recht. Uitgeverij Kritak, Leuven 1989, 127 pp., ISBN 90 6303 291 9; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 95-98 (recensent B.P. Sloot)

JETTINGHOFF, ALEX, Het komt zelden voor. Beheersing van klachten en geschillen in relaties tussen bedrijven. Maastricht 2001. jg. 17 no 1 (2002), p. 87-91. (Recensent Tetty Havinga)

JONG, H.M. DE, Norm en feit in de gemeente. Een rechtstheoretisch en empirisch onderzoek naar het geldende recht in Nederlandse gemeenten. Diss. Universiteit Twente, Enschede 1988, 399 pp., ISBN 90-365-0200-4; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 81-89 (recensent F.A.J. Gras)

Jonkers, A.P. (2003) Diskwalificatie van wetgeving. De totstandkoming en uitvoering van de Wet evenredige arbeidsdeelname allochtonen. jg 25 (2004) nr 1, p. 79-83. (Recensent Bärbel Dorbeck-Jung)

KAGAN, ROBERT, Adversarial Legalism – The American way of Law en ROBERT KAGAN & LEE AXELRAAD (eds) Regulatory Encounters – Multinational Corporations and American Adversarial Legalism. Jg. 17 no 1 (2002), p. 83-86. (Recensent Erhard Blankenburg)

KANHAI, IRVIN & JOYCE NELSON (red.), Strijd om grond in Suriname. Paramaribo 1993, 199 blz., ISBN 99914 9565 7; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 61-68 (recensent Els A. Baerends)

KEIJSER, JAN WILLEM DE, Punishment and Purpose, From Moral Theory to Punishment in Action. Diss. UL. Amsterdam: Thela Thesis, 2000; 17/2 (2002) p. 59-62 (recensent Leny de Groot-van Leeuwen)

Keijser, J.W. de & H. Elffers (2004) Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter. De wisselwerking tussen rechter en samenleving. jg 25 (2004) nr 2, p. 85-91. (Recensent Grat van den Heuvel)

KLIJN, A., J. VAN DER SCHAAF & G. PAULIDES, De rechtsbijstandsubsidie herzien, Een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de Rechtsbijstand; 2001/2 p. 69-85 (recensent Ben van Velthoven)

KLIJN, ALBERT, MARGARET OTLOWSKI & MARGO TRAPPENBURG, Regulating Physician-negotiated Death’ (themanummer RdW 2001); 17/2 (2002) p. 69-72 (recensent Henk J.J. Leenen)

KLINK, BART VAN & WILLEM WITTEVEEN, De overtuigende wetgever; 2001/1 p. 103-108 (Recensent Helen Stout)

KNEGT, R., A.C.J.M. WILTHAGEN E.A., Toetsing van ontslag. De werkwijze van arbeidsbureau, kantonrechter en bedrijfsvereniging. Wolters-Noordhoff, Gronin- gen 1988, Rechtswetenschappelijke Reeks, x+344 pp., ISBN 90 01 47141 2; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 90-94 (recensent Paul van Seters)

KOCKEN, C.L.B., De hand van de notaris. Een rechtssociologisch onderzoek naar de onartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 83-95 (recensent F. Bruinsma).

KOMTER, MARTHA, Dilemmas in the courtroom, A study of trials of violent crime in The Netherlands; 2001/1 p. 77-82 (recensent G. van den Bergh)

KOPPEN, P.J. VAN, DICK J. HESSING & GRAT VAN DEN HEUVEL, Lawyers on psychology and psychologists on law. Swets & Zeitlinger, Lisse 1988, 188 pp.; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 65-80 (recensent Otto W.M. Kamstra)

KRONMAN, ANTHONY T., The lost lawyer; failing ideals of the legal profession. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts/London England 1993, 422 pp.; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 151-156 (recensent A. Klijn)

Laclé, Zayènne D., Notabelen vernieuwen. Gevolgen van marktwerking in het notariaat. Deventer: Kluwer, 2007, 305 blz., ISBN 9789013049497. 2009 nr 1 door Joris Kocken.

Lange, Tesseltje de, Staat, markt en migrant. De regulering van arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006. 2008 nr 2, p. 105, door Corrie van Eijl.

Leest, Judith, Een redelijk ritueel. Bemiddelen tussen strafrecht en leefwereld, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007. Bespreking door Stavros Zouridis, 2008/1

LÖSCHPER, GABRIELLE, Bausteine für eine psychologische Theorie richterlichen Urteilens; 2001/1 p. 83-94 (recensent John Blad)

MACKOR, ANNE RUTH, Meaningful and rule-guided behaviour: a naturalistic approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences. Eigen uitg., Hilversum 1997, x+ 246 pp., Diss. RU Groningen; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 123-156 (recensent Liesbeth Huppes-Cluysenaer)

Malsch, Marijke, Mariken Visscher en Eric Blaauw, Stalking van bekende personen, jrg 24/1 (2003) p 79-82 (recensent Han Israëls)

MALSCH, MARIJKE, Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken. Swets & Zeitlinger, Lisse 1990 (vert. en bewerk. van diss. Leiden 1989: Lawyer’s predictions of juridical decisions: a study on calibrati-on of experts), ISBN 90 265 1052 7; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 95-103 (recensent N.F. van Manen)

MANEN, N.F. VAN, Rechtshulp in de buurt. Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken. Rechtswetenschappelijke Reeks, Wolters-Noordhof, Groningen 1989, 282 pp., Diss. UvA, ISBN 90-01-57060-7; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 148-161 (recensent Peter de Koning)

MANEN, N.F. VAN en R.H. STUTTERHEIM, Wie draagt de schade?, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 97-100 (recensent Roger J. van den Bergh).

MARIS, C.W., E. LISSENBERG, D.W.J.M. PESSERS, Recht en Liefde; Bundel Paul Scholten Instituut, UvA, naar aanleiding van de conferentie op 28 juni 1996, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1996, 119 pp.; jrg. 18 (1997), nr. 3, p. 161-164 (recensent M. Lambrechts)

MARKS, HANS, Knechten knechten. De ervaring en verbeelding van sociale ongelijkheid in de baaksteenindustrie 1920-1970. Dventer: Gouda Quint 2000. Jg. 17 no 1 (2002), p. 99-105. (Recensent Jan Terpstra)

MARSEILLE, A.T., Voorspelbaarheid van bestuurs-handelen. Publicaties van de vakgroep Bestuurs-recht en Bestuurskunde Groningen, Kluwer, Deventer l993, 360 pp., Diss. Groningen; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 79-88 (recensent André Hoekema)

Massier, A.W.H., Van recht naar hukum; Indonesische juristen en hun taal 1915-2000; bespreking door Julia Arnscheidt in 2005/1, p 73-77

Meihuizen, Joggli (2003) Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. jg 26 (2005) nr 2, p 83-92. (Recensent Derk Venema)

MEIJS, P. & W. JANSEN, Eigendom tussen politiek en economie; naar een moderne opvatting van eigendom. Wolters-Noordhoff, Groningen 1989, 195 pp., ISBN 90 01 58410 1; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 73-78 (recensent Paul van den Hoven)

Mertz, Elizabeth, The Language of Law School. Learn-ing to ‘Think like a Lawyer’, Oxford University Press, 308 blz., 2007, ISBN 0-19-518310-X 2009 nr 1 door Freek Bruinsma.

MUDDE, E.C., Ziek in de zin der wet. De interpretatie van ziekteverzuim door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs; Diss. UvA, Sdu 1995 (Sinzheimer Sociale Mono-grafie’n) X + 230 pp. + literatuur, ISBN 90 54 09 1037; jrg. 18 (1997), nr. 2, p. 120-122 (recensent R. J. van der Veen)

ODEN, PETRA VAN, Voorkeursbeleid op lokaal niveau. Een rechtssociologisch onderzoek naar de sociale werking van maatregelen ter verbetering van de arbeidspositie van vrouwen bij de gemeentelijke overheid, diss. RUG, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1993, 346 p. + 40 p. ISBN 9001661203; jrg. 18 (1997), nr. 1, p. 78-84 (recensent Albertine Veldman)

Oude-Vrielink, Mirjan, Geschilprocessen over geluidshinder van buren; jrg 24/1 (2003) p 83-86 (recensent Bram Peper)

PEPER, BRAM, FRANS SPIERINGS, WIEBE DE JONG, JOHN BLAD, STIJN HOGENHUIS & VANESSA VAN ALTENA, Bemiddelen bij conflciten tussen buren, Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met buurtbemiddeling in Nederland; 2001/1 p. 95-101 (Recensent Marieke Kleiboer)

Pieterman, Roel, De voorzorgcultuur, Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid, (2008) Den Haag: Boom ISBN 978-90-5454-996-3. 2009 nr 2. (door Rob Schwitters)

Pogany, I, The Roma Café, Human Rights and tthe Plight of the Romani People; bespreking door Joke Kusters in 2005/1, p. 79-82.

POOL, ROBERT, Vragen om te sterven, Euthanasie in een Nederlands ziekenhuis. Rotterdam: WYT Uitgeef-groep, 1996, ISBN 90 6007 731 8; jrg. 19 (1998), nr.1, p. 71-79 (recensent Frank van Ree)

POSNER, ERIC, Law and Social Norms; 2001/2 p. 51-67 (Beschouwingen van Heico Kerkmeester naar aanleiding van het verschijnen van Posners boek)

PRADHAN, R. E.A. (red.), Water rights, conflict and policy; Proceedings of a workshop held in Kathmandu, Nepal, January 22-24 1996. Colombo (Sri Lanka): International Irrigation Management Institute, 1997, pp. xiv + 250, ISBN92-9090-185-3; jrg.20 (1999), nr.2, p. 83-86 (recensent Maarten Bavinck)

Pronk, P.A. (2004) De verborgen belastingdienst. De invloed vam administratieve lasten op de naleving van fiscale regelgeving door ondernemingen. jg 25 (2004) nr 2, p. 71-75. (Recensent Judith van Erp)

RASING, W.C.E., ‘Too Many People’. Order and Nonconfor-mity in Iglulingmiut social Process. Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Recht en Samenleving nr. 8), Nijmegen 1994, Diss. Nijmegen; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 89-100 (recensent Els A. Baerends)

REE, F.J.C. VAN, Over het vrije verkeer tussen individu, maatschappij en staat. Een analyse van de functionele rechtsopvattingen van J.F. Glastra van Loon en J. ter Heide, jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 105-113 (recensent M. Hildebrandt)

ROSSUM, WIBO VAN, (1998) Verschijnen voor de rechter. Hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal; jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 101-104 (recensent J.F. Nijboer).

ROUVEROY VAN NIEUW-AAL, E.A.B. VAN, Democratisch Avontuur in Togo: Tradi-tionele Leiders bekneld tussen Staat en Volk. Film. Filmotheek Afrika-Studiecentrum, Leiden 1992, filmnummer 331-27. 16mm, kleur, optisch geluid, 22 min., Nederlandstalig; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 89-96 (recensent Tjalling Halbertsma)

Sandt, Joris J. van de, Behind the Mask of Recognition; Defending autonomy and communal resource management in indigenous resguardos, Colombia. 2008 nr 2, p. 99, door Willem Assies.

SARAT, AUSTIN en WILLIAM L.F. FELSTINER, Divorce lawyers and their clients. Power and meaning in the legal process, jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 83-95 (recensent F. Bruinsma).

Sarat, Austin (2002) When the State Kills. Capital Punishment and the American Condition; jg 26 (2005) nr 2, p 65-73. (recensent Tom Daems)

SCHREINER, AGNES (red.), Wegbereiders voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht, Deventer: Kluwer, 1994 pp. Xi + 135, zaken- en namenregister ISBN 90-268-2587-0; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 85-89 (recensent L. Laeyendecker)

SCHREINER, AGNES, HENNY BOUWMEESTER & ANNE VAN DOOREN, In de ban van het recht. Duizend & Een, Amsterdam 1991, 94 pp. + 25 afbn., ISBN 90-71346-14-5; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 139-141 (recensent Sjoerd Faber)

Schwitters, Rob (in samenwerking met: Anita Böcker, Leny de Groot-van Leeuwen, Tetty Havinga, Alex Jettinghof), Recht en samenleving in verandering: een inleiding in de rechtssociologie (tweede druk). 2008 nr 2, p 79 door Marc Hertogh.

Schwitters, R.J.S., Recht en samenleving in verandering. Deventer, Kluwer, 2000. jrg 24 (2003) nr 2, p, 83-87 (Recensent Freek Bruinsma)

SCHWITTERS, R.J.S., De risico’s van de arbeid: het ontstaan van de Ongevallenwet in sociologisch perspectief. Rechtsweten-schappelijke Reeks, Wolters-Noordhoff, Groningen 1991, 337 pp., ISBN 90-01-79636-2; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 88-96 (recensent F.A.J. Gras)

SETERS, PAUL VAN, Magnificent Places: Public Efforts to Protect Natu-ral Resources, Ph.D. thesis University of California, Berkeley 1988, niet gepubl., 485 pp.; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 76-78 (recensent Ben Sloot)

Siesling, Mirjam, Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken. Een onderzoek naar de manieren waarop in het Nederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte. Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2006. Bespreking door Anita Böcker, 2008/1

SPIJKERBOER, T.P., Gender and refugee status, jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 73-92 (recensent Fons Strijbosch).

STARR, JUNE & JANE F. COLLIER (red.) History and Power in The Study of Law. New Directions in Legal Anthropology. Cornell University Press, Ithaca/London 1989, pp. x+377+index, ISBN (gebonden) 0-8014-2113-6, (paperback) 0.8014-9423-0; jrg.11 (1990), nr. 1, p. 99-102 (recensent G.C.J.J. van den Bergh)

Stout, Helen, Weerbare waarden, borging van publieke belangen in nutssectoren. 2008 nr 2 p. 89, door Albertjan Tollenaar.

Strang, Heather (2002) Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice.; jg26 (2005) nr 2, p 65-73 (recensent Tom Daems)

STRIJBOSCH, F., Aan de grenzen van het rechtspluralisme. Over de sociale en juridische betekenis van migrantenrecht in Neder-land. Gerard Noodt Instituut (Recht en samenleving nr. 7), Nijmegen 1993, 41 pp.; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 79-88 (recensent P.W. Brouwer)

TAMANAHA, BRIAN Z., Understanding law in Micronesia, an interpretative approach to transplanted law, Studies in Human Society, vol 7. Leiden /New York/ Köln: E.J.Brill 1993; jrg. 17 (1996), nr. 1, p. 91-100 (recensent E.A. Huppes-Cluysenaer)

Terlouw, Ashley (2003) Uitspraak en afspraak. Samenwerking tussen vreemdelingenrechters bij ontbreken van hoger beroep. jg 25 (2004) nr 1, p. 73-77. (Recensent Bregje Dijksterhuis)

THE, ANNE-MEI, Vanavond om acht uur… Verpleegkundige dilemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 1997, ISBN 90 313 2252; jrg. 19 (1998), nr.1, p. 71-79 (recensent Frank van Ree)

Ubink, Janine M., In the Land of the Chiefs. Customary Law, Land Conflicts and the Role of the State in Peri-Urban Ghana. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Leiden. Leiden University Press, 2008, 254 pp. ISBN 978 90 8728 041 3. 2009 nr 1 door Els Baerends

UILDRIKS, N, De normering en beheersing van politiegeweld, Sanders Instituut/ Gouda Quint 1997; jrg.19 (1998), nr. 2, p. 98-101 (recensent Peter Kruise)

VAKGROEP Rechtsfilosofie, Rechtssociologie en Rechtsinformati-ca RUG, Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. Ars Aequi Libri, Nijmegen 1992, tweede druk, x+809 pp., ISBN 90-6916-109-5; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 97-101 (recensent Roel Pieterman)

VEEN, R.J. VAN DER, De sociale grenzen van beleid: een onder-zoek naar de uitvoering en effecten van het stelsel van sociale zekerheid. Leiden: Stenfert Kroese, 1990, xii + 264 pp., ISBN 90 207 1979 3; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 87-94 (recensent Robert Knegt)

VELDMAN, A., Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie. Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra)nationaal gelijke-behandelingsrecht, Zwolle: Tjeenk Willink, 1995, 432 pp.; jrg. 18 (1997), nr. 1, p. 68-77 (re-censent Harry Willekens)

VERKRUISEN, W.G., Dissatisfied patients: Their Experiences, In-ter-pretations and Actions. Proefschrift RUG, Groningen 1993; jrg. 19 (1998), nr. 1, p. 86-96 (recensent Heleen F.P. Ietswaart)

VINKE, H., Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden scha-de, proefschrift UvA, Sdu 1997 (Sinzheimer Sociale Monografie’n), 213 pp.; jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 91-96 (recensent L.T. Visscher)

WEILENMANN, MARKUS, Burundi: Konflikt und Rechtskonflikt. Eine rechtsethnologische Studie zur Konfliktregelung der Gerichte. Vorwort von Franz von Benda-Beckmann. Frankfurt/M.: Brandes-Apsel 1997 (series: wissen & praxis, vol. 74); pp. X + 468; ISBN 3-86099-275-9; jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 82-89 (recensent Trutz von Trotha)

Werken aan behoorlijkheid. De Nationale ombudsman in zijn context. Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007. Bespreking door Heleen Weyers, 2008/1

WIERING, MARK, Controleurs in context, Handhaving van mestwetgeving in Nederland en Vlaanderen; 2001/2 p. 91-93 (Recensent Romke van der Veen)

Wiersinga, H.C., Nuance in benadering. Culturele factoren in het strafproces. Den Haag: Booom Juridische Uitgevers. Diss Leiden 2002. jrg 24 (2003) nr 2, p, 89-92. (Recensent Jogchum Vrielink)

WILTHAGEN, A.C.J.M., Het overheidstoezicht op de arbeidsomstandigheden, een onderzoek naar het functioneren van de arbeidsinspectie. Rechtswetenschappelijke reeks, Wolters-Noordhoff, Groningen 1993, 289 pp., ISBN 90 01 95240 2; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 101-108 (recensent Rob Schwitters)

WITTEVEEN, WILLEM J. en WIBREN VAN DER BURG, Rediscovering Fuller. Essays on implicit laws and institutional design, jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 93-99 (recensent Pieter Ippel).

WITTEVEEN, W.J., P. VAN SETERS & G. VAN ROERMUND (red.), Wat maakt de wet symbolisch? Tjeenk Willink, Zwolle 1991, 253 pp., ISBN 90- 271-3330-1; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 142-147 (recensent A. Jettinghoff)

YESILGÖZ, YÜCEL, Allah, Satan en het recht; communicatie met Turkse verdachten. Arnhem: Gouda Quint, 1995, vii+233 blz.; jrg.19 (1998), nr. 1, p. 81-83 (recensent Govaert van den Bergh)

Advertenties