Gepubliceerde artikelen 1990-2009

ADAMS, MAURICE, Euthanasia: the Process of Legal Change in Belgium, Reflections on the Parliamentary Debate; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 29-47

Aeken, Koen van, Naar een evolutionair instrumentalisme; jrg 24 (2003) nr 2, p, 21-39.

ANDERS, GERHARD, U.S. Law and the Myth of ‘Authentic’ Indigenous Identity: good reasons for the recognition of the right of self-identification, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 81-102

ASSIES, WILLEM, Inheemse volken in Latijns-Amerika: enige kanttekeningen ten behoeve van beleidsvorming, Jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 33-58

BAKKER, ERIC DE, Wantrouwen rond het witte goud. Hoe uitvoeringsinstanties en aspergetelers elkaar cynisch bejegenen. Jg. 17 no 1 (2002), p. 23-41

Bakker, Erik de, Escaping the Iron Cage: Framing Weber’s Concept of Legitimacy. 2008 nr 3, p. 47.

BATTIN, MARGARET P., New Life in the Assisted-Death Debate in the USA, Scheduled Drugs vs NuTech; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 49-63

BENDA-BECKMANN, F. VON, Rechtsanthropologie, rechtssociologie en rechtspluralisme bezien vanuit rechtsanthropologisch perspectief; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 47-64

BENDA-BECKMANN, FRANZ VON, Uncommon questions about property rights; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 8-14

BENDA-BECKMANN, FRANZ VON, Recht, tijd en maatschappij; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 135-160

BENDA-BECKMANN, F. VON & K. VON BENDA-BECKMANN, Law in society: from blindman’s-buff to multilocal law; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 119-139

BENDA-BECKMANN, FRANZ VON & KEEBET VON BENDA-BECKMANN, De duurzaamheid van rechtsgemeenschappen en gemeenschapsrechten, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 7-36

BENDA-BECKMANN, F. VON, K. VON BENDA-BECKMANN, H.L.J. SPIERTZ, Water Rights and Policy, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 77-100

BENDA-BECKMANN, KEEBET VON & ANDRÉ HOEKEMA, Inleiding, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 1-6

BERG, ADRI VAN DEN, Vrouwen en grond in Kameroen. Strategieën en konflikten; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 41-66

Peter van den Berg, Lawyers as Political Entrepreneurs? A Historical perspective on the Contribution of Lawyers to Legal Integration in Europe. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 163-190.

Berg, Willemijn van den, Zelfregulering in een studentenvereniging, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 45-54.

BERGH, G.C.J.J. VAN DEN, Recht, emancipatie en traditie; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 12-26

BERGH, GOVAERT C.J.J. VAN DEN, Property versus Ownership. Some cursory notes, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p. 167-176

BERGH, GOVAERT VAN DEN, Bij de dood van Mohamad Koesnoe (1927-1998). Een nabeschouwing over multinationaal en interdisciplinair onderzoek van recht, Jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 71-80

BERGH, GOVAERT VAN DEN, CHRIS LORENZ & ROEL PIETERMAN, Ter inleiding; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 5-12

BEUKELMAN, ANNEMIEKE, De verhouding tussen curator en rechter-commissaris in faillissement; 2001/1 p. 65-76

BLAD, JOHN, Strafrecht en bemiddeling: opkomst en toekomst van herstelrecht in Nederland; jrg. 21 (2000) nr. 2, p. 51-71.

BLANKENBURG, ERHARD, De querulant als gevolg van het aanbod aan hoger beroep; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 13-22

Blondeel, Paul en Hendrik Wagenaar, De woorden weer bij de dingen brengen. Over oneigenlijke termen in het vertrouwensdebat en de bijdrage van mensen die we laaggeschoold noemen. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 145-160.

BÖCKER, ANITA & PAUL MINDERHOUD, Migranten en sociale zekerheid: De perspectieven van Nederlandse uitvoeringsfunctionarissen en Turkse cliënten; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 43-62

Boekhout van Solinge, Tim, Omgaan met illegale drugs. jg 27/2 (2006) p. 9-22

BOIN, A. & S RESODIHARDJO, Hervormer of stoorzender? Effecten van rechterlijke interventie in het Amerikaanse gevangeniswezen; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 147-166

Bolier, Kirsten, en Nienke Doornbos, In blijde verwachting? Een analyse van de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling over zwangerschapsdiscriminatie. 2009/2 p. 33
Pregnancy discrimination cases: outcome and compliance
Summary: In this article we report on our research which aimed to investigate which fac-tors influence the outcome of pregnancy discrimination cases of the Dutch Equal Treatment Commission (CGB) and the compliance of respondents with this outcome. We studied equal treatment legislation and all 188 cases between the period of September 1994 and March 2008. The results show that equal treatment legislation hardly leaves any room for objections raised by the re-spondents. The arguments made by the employers are often based on financial or other business-related burdens, even though these arguments are legally irrelevant. We assume that the strictness of the legislation might cause the lack of willingness to comply with the outcome. This presumption is confirmed by the fact that the legal representatives of employers put forward these irrelevant arguments as well. Furthermore, the results show that the nature of the relation of the applicant with the respondent has an influence on the compliance of the respondent with the outcome. Respondents are more likely to comply in cases where the applicant is already working for the employer instead of applying for a job. The results also show that non-profit organizations are more likely to comply with the outcome than profit organizations.

BOOGAARD, HENK VAN DEN & BRAM VAN STOLK, Potenrammers: vandalisme tegen mensen; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 57-70

BOUCKAERT, BOUDEWIJN, Misschien geen vrienden, waarschijnlijk wel bondgenoten. Bedenkingen over de nauwe kloof tussen de rechtssociologie van het handelen en de rechtseconomie van de sociale coöperatie; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 44-74

BOUQUET, EMANUELLE & JEAN-PHILIPPE COLIN, From Legal Norms to Local Land Regulation. A case study from Mexico, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p. 101-120

BOUTELLIER, HANS, De veiligheidsutopie. Contouren van strafrechterlijk beleid; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 23-40

Boutellier, Hans, Een nieuwe ordening: een verkenning van de relatie tussen veiligheid, recht en vertrouwen. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 29-44.

BRANTS, CHRISJE, De ongerijmdheid van bankierscultuur en criminaliteit; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 83-93

BROERSEN, THEO, Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers – Goed bedoeld maar onuitvoerbaar; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 47-57

Bruinsma, Fred and David Nelken (editors) Introduction. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

Bruinsma, Fred and Matthijs de Blois, Pluralism in the Netherlands and laïcité in France: the Islamic Challenge at a Symbolic Level. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

BRUINSMA, F., De kif van een azijnpisser; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 125-126

BRUINSMA, FREEK, In memoriam prof.mr. A.A.G. Peters (1936-1994); jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 203-208

Bruinsma, Fred J., The Room at the Top: Separate Opinions in the GRand Chambers of the ECHR (1998-2006). jg 28 nr 2, (2007) p. 7-24.

BRUINSMA, F. & C. SCHILLEMANS, Procesbeleving in kort geding; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 95-111

BRUINSMA, FREEK & JAKKO GUNST, Advocaten in loondienst. Over de geringe effectiviteit van de gewijzigde Praktijkverordening. 17/2 (2002) p. 21-32

BRYDE, BRUN-OTTO, Property Rights and environment. The German Experience; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 15-26

BURG, WIBREN VAN DER, Morele beroepsdeformatie. Enkele hypothesen over de professionele moraal van juristen; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 13-34

Burgess, Adam en Roel Pieterman, Bridging the Gap with Precautionary Politics or the Institutionalisation of Mistrust. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 57-78.

Buskens, Vincent en Werner Raub, De sociale inbedding van het economisch verkeer: een theoretische schets en resultaten van empirisch onderzoek naar afnemers en leveranciers, jg 25 (2004) nr 1, p 7-30.

CLAY, PATRICIA M., Fishermen Views on Property in the Northeast Fishery: Private versus Common, Quotas versus Territories, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p. 121-144

CLIQUET, R. Sociobiologie van het gezin, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 25-58

COTTAAR, ANNEMARIE, LEO LUCASSEN & WIM WILLEMS, Recht of onrecht? Het 19e en 20e eeuwse beleid jegens zigeuners en woonwagenbewoners in West-Europa nader beschouwd; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 114-140

Marnix Croes, Ketenpartners? Duitse politie en Duitse rechters tijdens het nationaal-socialisme, jg 25 (2004) nr 2, p. 13-30.

CROMBAG, H.F.M., On the Europeanization of criminal procedure; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 27-42

Dekker, Paul en Tom van der Meer, Een landenvergelijking van vertrouwen en ervaren bedreigingen. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 131-144.

DELANOEIJE, E., F. VAN LOON & Y. WOUTERS, Conflictafhandeling in Vlaanderen. Een empirisch onderzoek naar het verloop van burgerrechtelijke geschillen; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 79-97

DIJK, HAN VAN, Land Tenure, Territorality and Ecological Instability: A Sahelian case study, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 17-46

DOORNBOS, NIENKE, De toepassing van snelrecht in asielzaken: ‘werkelijkheid’ en ‘reconstructie’, Jrg. 20 (1999), nr. 2, p. 1-22

DOORNBOS, N., Klagen over arts en advocaat. Ervaringen van klagers na afloop van de klachtenprocedure; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 73-93

Dorbeck-Jung, Bärbel & Mirjan Oude Vrielink-van Heffen, Op weg naar bruikbare overheidsregulering? jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 9-18.

Dorbeck-Jung, Bärbel & Mirjan Oude Vrielink-van Heffen, Het programma Bruikbare rechtsorde, jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 19-32.

Dorbeck-Jung, Bärbel en Mirjan Oude Vrielink-van Heffen, Conclusies: Lessen over bruikbare overheidsregulering. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 177-182.

DRONKERS, J. Het effect van contact met de vader na echtscheiding op het welzijn van middelbare scholieren, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 119-138

DUIJVENDAK, MAARTEN, Openbare orde, collectieve actie en regionale cultuur in Groningen en Noord-Brabant. Recht als object van sociale geschiedenis; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 51-64

Economides, Kim, The road to Justice Revisited. Current Trends in Professional Legal Ethics. jg 27/1 (2006) p 3-18.

EIJSBOUTS, W.T., Het (reddend) tekort van Europa, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 133-150

ELDIJK, AB VAN, Collectieve goederen en private rechten; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 4-7

Elffers, Henk, “Rules have been of interest to social scientists for many years.” In memoriam Dick Hessing (1943-2003); jrg 24/1 (2003) p 5-20

ELFFERS, HENK, Een evaluatie van de evaluatie van de MOT, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 40-54

ELLIAN, AFSHIN, Onverzoenlijkheid. Zuid Afrika: amnestie, straf en verzoeningswaarheid; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 41-58

EPPINK, A., Verburgerlijking: een hypothese over verschillen in criminaliteit van Turkse en Marokkaanse migranten in Nederland; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 121-136

Erp, Judith van en Taco Brandsen, Maatschappelijke controle als reguleringsmechanisme. Groene stroom zonder wettelijke dwang? jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 97-116

FAURE, MICHAEL, Eerstingebruikneming in het milieurecht: een rechtseconomische analyse; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 147-178

FISCHER, PIM, Waarom verhalen werknemers na een bedrijfsongeval de geleden schade niet op hun werkgever?; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 25-51

FISELIER, JAN & FONS STRIJBOSCH, Inleiding; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 5-17

FOBLETS, M.-C., Salem’s circumcision: the encounter of cultures in a civil law action. A Belgian case-study; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 43-56

FOBLETS, MARIE-CLAIRE, De Parijse besnijdenis-processen: Franse rechters in het ‘beschavingsoffensief’; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 107-119

FOBLETS, MARIE-CLAIRE, Vrouwenbesnijdenis; over handhavingsmodellen van mensenrechten; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 201-205

GALENKAMP, MARLIES, Collectieve rechten in de praktijk. De Amish als paradigma?, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 37-54

GEEST, GERRIT DE, Private versus gemene eigendom: de ‘Strategy of the Commons’ herbekeken; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 132-146

Gelder, Jean-Louis van, Tenure security. 2009 nr 1
By the end of 2007, the world’s urban population had outnumbered the amount of people living in rural areas. Urbanization is expected to increase strongly in the developing world over the coming years, most of it through informal ways of accessing land and housing. In the initiatives of governments and donor organizations to deal with these developments, the concept of tenure security features increasingly prominently. It is inter alia expected to encourage invest-ment in housing improvement, facilitate access to public services such as gas, water and electricity and also to make formal credit available. There is, how-ever, no consensus as to what tenure security exactly means or how it is to be established. In the present paper, development policy based on establishing tenure security through land titling is critically examined and with the emphasis on urban informality in Latin America, an alternative concept of tenure security is proposed.

Gerits, Roel, The dynamic of local security governance: the Zwelethemba model. 2005/2 p 5-26

GESTEL, ROB VAN, Milieuwetgeving van de toekomst; 2001/2 p. 5-32

Gijsegem, Veerle van, Anno 2000 vliegen heksen nog steeds… de gevangenis in… 2005/1, p 5-30

Gommer, Hendrik en Marcel Meuleman, De afhankelijke en belangeloze rechter. jg 28 nr 1 (2007) p 7-26.

Gommer, Hendrik, Edwin Woerdman en Joris Lammers, De bemoeienis van politici met rechters. 2008/1
Summary ‘The interference of politicians with judges’
Dutch politicians sometimes express their opinion on legal cases that are sub judice. That means that they give their view on a court case where no decision has yet been taken by the judge. To find out why politicians do that, we have sent a questionnaire to members of parliament in the Netherlands. They were asked to score fifty theorems and their answers were grouped in five attitudes. Our statistical analysis shows that a lack of faith in judges leads to a desire to control the judge. Interference with the judicial process is further stimulated when politicians want to make themselves seen in the media. Politicians also appear to be more inclined to interfere when they don’t find the separation of
powers that important. We found that many politicians are critical of judges, but also that most of them have a lot of confidence in the judge. Interference will remain infrequent.

GRIFFITHS, JOHN, De sociale werking van rechtsregels en het emancipatoire potentieel van wetgeving; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 27-46

GRIFFITHS, J., De interdisciplinaire studie van de rechtspolitiek, Jrg. 19 (1998), nr. 1, p. 3-28

GRIFFITHS, JOHN, Comparative Reflections: Is the Dutch Case Unique?; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 197-205

Griffiths, John, Nabeschouwing: waarom is ‘zelfregulering’ interessant?, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 213-221.

Griffiths, John, Hoe ik rechtssocioloog werd en wat ik deed toen ik het eenmaal was. jg 27/2 (2006) p 23-42.

GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE & L.H.A.J.M. QUANT, Vooraf: ethiek in het oog van de orkaan; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 7-11

GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE & M.M. KOMMER, Rechter en wetgeving: participatie of terughoudendheid?; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 137-150

GROOT-VAN LEEUWEN, LENY DE & FONS STRIJBOSCH, Van de redactie; jrg. 18 (1997), nr. 1, p. 1-2; jrg. 18 (1998), nr. 1.

Hart, Betty de, Dubbele nationaliteit: papiertje of identiteit? 2005/1 p. 31-46

Havinga, Tetty, Private regulering voedselveiligheid. De supermarkt als regelgever en handhaver, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 189-212.

HAVINGA, TETTY, ANITA BÖCKER, KEES GROENENDIJK, De sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving; jrg. 21 (2000), nr. 2, p. 1-23.

HAVINGA, TETTY & BEN SLOOT, Recht: bondgenoot of barrière bij emancipatie; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 3-11

Havinga, Tetty, Wat voor vlees zit in de kuip? Consumentenvertrouwen en consumentenzorgen rondom de veiligheid van voedsel. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 109-130.

Heffen-Oude Vrielink, Mirjan van en Taco Brandsen, Brancheorganisaties en gedragscodes: de spagaat van zelfregulering, jg 25 (2004) nr 2, p. 31-52.

Heffen-Oude Vrielink, Mirjan van, Regels en macht in geschillen over geluuidshinder van buren: een verfijning van de theorie van geschilprocessen; jrg 24 (2003) nr 2, p, 5-20.

Heffen-Oude Vrielink, Mirjan van en Bärbel Dorbeck-Jung, Zelfregulering en de wijze waarop artsen omgaan met medische dossiers, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 147-175.

HEIDE, AGNES VAN DER, GERRIT VAN DER WAL, PAUL VAN DER MAAS, BREGJE ONWUTEAKA-PHILIPSEN, End-of-Life Decisions in Six Countries, A Research Note; 2001/3 (themanummer Regulating Physician-negotiated Death) p. 129-134

HEIJS, ERIC, Nederlanderschap in de Nederlandse koloni’n: Regulering van immigratie vanuit de koloniën door nationaliteits-beleid in Nederland; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 21-42

Hellemont, Elke van, Van de stam naar de straten van Parimaribo. Gedetineerde Marrons en hun criminele loopbaan. jg 28 nr 2 (2007), p 25-50.

HERTOGH, M.L.M. & L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN, Gevolgen van geschillenbeslechting. Het ontnuchterende effect van het natraject.; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 1-13

HESSING, DICK & HENK ELFFERS, Een belasting voor de rechtseconomie? Een blik op twintig jaar onderzoek naar belastingontduiking; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 93-108

HOEKEMA, A.J., Editorial; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 5-6

HOEKEMA, ANDRÉ, Onderhandelend bestuur; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 97-114

HOEKEMA, A.J., Het eerlijkheidsbesef van de gewone, normale mens; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 29-50

HOEKEMA, ANDRÉ J., De samenleving van rechtsgemeenschappen: oefenen in pluralistische legaliteit, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 55-92

HOEKEMA, ANDRÉ J., Amerikaanse toestanden in het claimgedrag?, Jrg. 20 (1999), nr. 2, p.23-35

HOEKEMA, A.J. & N.F. VAN MANEN, Pluriformiteit, rechtsstaat en sociale cohesie, Jrg. 19 (1998), nr. 1, p. 29-66

d’Hondt, Laure, Mediatie in Guatemala. Een bijdrage aan een vreedzame samenleving? 2008/1.
Summary ‘Mediation in Guatemala’
Mediation is on the rise in Guatemala. In this multicultural society that has a weak rule of law there is little trust in the state law system. Informal ways of dispute settlement are popular. NGO’s, state and semi-state invest in different forms of mediation as an alternative for the legal procedure. The state links mediation to courts; NGO’s and semi-state focus on local community leaders as mediators. Characteristic of mediation is the liberty of the conflicting parties to find a solution within their own conditions, without the limits, and protection, of a legal procedure. This provides opportunities but also creates dangers. The article shows the possibilities of mediation in a society where the state isn’t a good dispute settler. It also demonstrates the dangers of mediation; consequence of the liberty is that there is not much protection of the weaker party. As the state doesn’t offer an alternative mediation becomes vulnerable to abuse of power.

HUBEAU, B, Het natraject van rapporten en aanbevelingen van een ombudsman; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 53-72

HOUTTE, J. VAN, Familierecht en familierealiteit. Een rechtssociologische en paradigmatische benadering, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 95-118

HUIZING, ALLARD, Regulering en juridische orde bij Weber; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 39-59

HULS, NICK & JOSINE OPSTELTEN, In polderprocessie naar een Mesothelioom-instituut, Jrg. 20 (1999), nr. 2, p.36-55

HULS, N.J.H., Het interne en externe natraject van rechterlijke uitspraken. Van Leemhuis tot Luhman; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 133-146

Huppes-Cluysenaer, Liesbeth, Robert Knegt and Oliver W. Lembcke (editors) Introduction. 2008 nr 3, p. 1.

Huppes-Cluysenaer, Liesbeth, Turning the State into a Household: From Judicial Law to Administrative Law. 2008 nr 3, p. 125.

HUPPES-CLUYSENAER LIESBETH, Vijf stellingen over het pragmatisme, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 18-39

HÜSKEN, FRANS, Staatsvorming, commercialisering en criminaliteit: Grensgebieden in Gelderland en Java; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 95-106

HUYSE, L., The criminal justice system as a political actor in regime transitions. The case of Belgium (1944-1950); jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 87-96

IETSWAART, HELEEN, Waar moet dat heen? Over wetenschap en politiek; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 194-200

IPPEL, PIETER, Een beperkte inburgering. De rol van het recht bij de ‘emancipatie’ van psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicapten; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 105-113

JANSEN, CORJO, Over levensbetrekkingen. Natuurrecht en wetenschap der samenleving in de tweede helft van de negentiende eeuw; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 97-116

Janssen, J., Van zitting tot zitten: schuld en schuldgevoelens in de strafrechtelijke keten. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 65-76

JETTINGHOF, ALEX, Een geval van zelfregulering; kwaliteitszorg en de verspreiding van het ISO-certificaat, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 55-67

Jettinghoff, Alex, Lawyers and European Legal Integration. Introduction to the Issue. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 3-12.

Jettinghoff, Alex, Western Legal Experts go East; The Dutch CILC Organisation and Legal Reconstruction in Central and Eastern Europe. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 143-159.

Jones, Guno, Over de instabiele betekenis van staatsburgerschap, staatloosheid en juridisch vreemdelingenschap. Nederlandse politieke vertogen
over de burgerschapsstatus van ‘postkoloniale’ burgers. 2009/2 p. 11
On the instable meaning of formal citizenship, statelessness and legal alienage. Dutch political discourses on the citizenship status of ‘postcolonial’ citizens
Summary: This article demonstrates how Dutch politicians have in- and excluded people from the former overseas Dutch colonies in/from the Dutch legal and imagined community, against the backdrop of decolonization and increased migration to the Netherlands. Political discourses by members of the Dutch Government and Parliament in the wake of World War II demonstrate the contingent meaning of Dutch citizenship of people in and from the (former) Dutch colonies of Indone-sia, Suriname and the Dutch Antilles. These discourses not only illustrate that formal Dutch nationality as such can proof to be an uncertain status that can be lost. They also illuminate how politicians have redefined the meaning of Dutch citizenship of people from the colonies (who remained Dutch citizens) in con-nection with discourses on their identities. As a consequence, their rights of free migration and settlement in the Netherlands were problematized, both symbolically and via policies. However, Dutch political discourses and related policies are also characterized by instances of partial inclusion of legal aliens and stateless people from the former colonies who lost Dutch citizenship, often to compensate for political injustices in the past. Agency by postcolonial citi-zens played an important role in bringing about these changes. In sum, formal citizenship, statelessness and legal alienage turned out not to be stable predic-tors of positions in Dutch society: their meaning was and is constantly mediated by power relations.

JONG, H.M. DE, De conceptuele grondslag van de gemeentetheorie, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 109-132

KAPTEIN, H.J.R., Ad vocatie. Het vege teken van de eed: ‘folklore’ en verplichting; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 69-92

KARSTEN, LUCHIEN, De achturendag ter bevordering van de emancipatie; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 86-104

Keep, Helen and Rob Midgley, The Emerging Role of ubuntu-botho in Developing a Consensual South African Legal Culture. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

KERKMEESTER, HEICO, Een vergeten hoofdstuk uit het leven van W.F. Wertheim: zijn rechtseconomische proefschrift, Jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 1-32

Klamt, Martin, Militant Democracy and the Democratic Dilemma: Different Ways of Protecting Democratic Constitutions. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

Klein Haarhuis, Carolien en Bert Niemeijer, Wetten in werking. Over interventies, werking, effectiviteit en context. 2008 nr 2 p. 9.
Summary ‘Evaluations of law’: A large share of policy interventions in the Netherlands is captured in laws. Despite the growing piles of evaluations of laws, a clear picture of the overall proceeds of laws is lacking so far. This contribution contains the results of a synthesis investigation into a large number of Dutch evaluations of laws. We collected 75 evaluation reports that were completed in the period 1998-2005, covering a variety of policy domains. We performed our synthesis on 59 methodologically sound reports, using a realist evaluation framework. First, we unravelled the various interventions in laws. We found that most interventions were directed at executive bodies rather than citizens or businesses. We also found that only part of the end objectives of laws were actually achieved. In line with the realist evaluation approach, we then attempted to map out the chains of events (mechanisms) produced by interventions in laws. We found that many evaluations lacked an explicit reconstruction of these chains of events. Nevertheless, we found eleven basic mechanisms, for example ‘agencification’ and ‘self-management’, to recur across laws and across policy domains. Finally, we synthesised findings relating to the influence of context on the functioning of laws. We found, for example, that adjacent rules and regulations as well as managerial cultures inside implementing bodies affected the functioning of various laws to a significant degree.

KLIJN, ALBERT, Onafhankelijk bij de wetgever op schoot?; jrg. 21 (2000) nr. 2, p. 25-49.

KLIJN, A., The poor, the rich and the attorney. On the progress of Dutch socio-legal research in legal services distribution; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 98-118

KLIJN, ALBERT EN SYLVIA VAN LEEUWEN, De sociale advocatuur in de jaren negentig (en verder?). Over het aanbod in samenhang met de vraag en de institutionele context, jrg 17 (1996), nr. 1 p.1-23

KLIJN, ALBERT, MARGARET OTLOWSKI, MARGO TRAPPENBURG, A Comparative Analysis of Euthanasia Regimes, Introduction to the Issue; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 3-7

KLIJN, ALBERT, Will Doctors’ Behaviour Be More Accountable Under the New Dutch Regime? Reporting and Consultation as Forms of Legal Control; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 157-178

Klink, Bart van en Nicolle Zeegers, De identificatieplicht als middel tot de-anonimisering en disciplinering. Politieagenten aan het woord. 2008 nr 2, p. 35
Summary ‘The enforcement of the identification duty by police officers’
Since 1 January 2005, citizens in the Netherlands are obliged to show their ID if a police officer asks them to. The (extended) identification duty is meant to prevent crimes and to improve the enforcement of the law. Bart van Klink (Tilburg University) and Nicolle Zeegers (University of Groningen) have investigated how the identification duty is enforced in legal practice by interviewing 12 police officers in 4 different cities and looking at statistical data on enforcement. According to most of the police officers interviewed the identification duty helps to remove anonymity from citizens, which may keep them from committing crimes (in particular crimes in groups, e.g., hooligans). Moreover, the identification duty appears to be instrumental in normalizing citizens: by asking for an ID, police officers are able to discourage behaviour that conflicts with some (legal or moral) standard of normality. This small-scale empirical research indicates that police officers stress the law’s preventive effect. Although prevention may be a valuable goal, it may also constitute a pretext for far-reaching intrusions on citizens’ freedom. An important normative question is how to prevent the police from using this legal instrument too actively for the sake of prevention.

KLINK, B.M.J. VAN, Het hele symbolische schouwspel. De betekenis van de Commissie gelijke behandeling in concreto; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 33-51

Knegt, Robert, Legitimacy, Representations of Order and Accountability. 2008 nr 3, p. 87.

Knegt, Robert en Ceciel Rayer, ‘Bruikbare’ regulering van arbeidstijden: ervaringen met terugtred van de overheid, jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 73-96.

Kocken, Joris, Questioning Legitimacy or Why Social Scientists Find Legitimacy Where None Exists. 2008 nr 3, p. 7.

KOCKEN, JORIS, De notaris als magistraat of ondernemer? Een professie-theoretische benadering; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 35-54

KOCKEN, JORIS, De strijd tussen verzoeners: rechter versus mediator; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 77-93

KOCKEN, JORIS & AGNES SCHREINER, Redactioneel; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 9-12

KOENRAADT, F., Gedragskundige rapportage pro justitia over allochtone verdachten; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 137-152

Köhne-Hoegen, Ernestine, De raio-opleiding als socialisatieproces: uittreders aan het woord. 2008/1
Summary ‘Dutch Judicial Training as a Socialization Process’
In the Netherlands, approximately 40% of the judiciary come into post through a six-year on-the-job training programme for candidate judicial officers. This programme can be described as a socialization process. Interviews with candidates who have either opted out of the training programme, or who have been expelled, reveal that there are several mechanisms of social control. Among them there is the unique ‘floating’ position and role of the candidate within the judicial organisation, the complex relation between the trainee and his supervisor, a perception of having no say and a tendency towards depersonalisation. As a result, the trainees find themselves under considerable pressure to conform to the cultural and behavioural norms that prevail within the judiciary, or, alternatively, to leave the training programme. In this article, a detailed analysis is given of the mechanisms of social control underlying the socialization process. The levelling effects of the programme may result in the exclusion of non-average candidates at both ends of the scale. This ensures the continued existence of a judiciary whose members have moderate views and interests, whereas Dutch society may well be in need of more variation within its judiciary.

KOMTER, MARTHA, De verdeling van kennis in de rechtszaal; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 3-19

KONING, P.J. DE, D.J. HESSING, De kosten van drugsbeleid; jrg. 21 (2000) nr. 1, p. 1-24.

KOPPEN, P.J. VAN, Introducing docket control at the Dutch Supreme Court; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 7-26

Krop, Berber, Ben van Velthoven en Marijke ter Voert, Over meten en samenloop van juridische problemen in de delta. jg 27/1 (2006) p 19-46.

Kurkchiyan, Marina, The Impact of the Transition on the Role of Law in Russia. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

LAMUR, HUMPHREY E., Was zelfmoord de enige uitweg? Antropologische dimensie van een unieke strafzaak (noot); jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 153-160

Robert Lee, The Brussels Law Office. Between Realism and Functionalism. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 65-85.

Leenes, Ronald en Corien Prins, Techniek als alternatief reguleringsinstrument. Implicaties voor privaatrechtelijke verhoudingen. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 117-134.

LEEUW, FRANS L., Doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer als regelgeleide organisatiekunde met een rechtssociologisch tintje?, Jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 35-70

Lembcke, Oliver W., The Dynamics of Legitimacy: A Critical Reconstruction of Max Weber’s Concept. 2008 nr 3, p. 33.

Leij, B. van der, Van instrument naar deelnemer? De bejegening van getuigen in strafzaken. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 95-116

LIGT, LUUK DE, Symbolische wetgeving in het Romeinse rijk?; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 65-76

Lindert, Hanneke van, Peter P. Groenewegen & Frans C.B. van Wijmen, Gezondheidsrecht in maatschappelijk perspectief. Naar een empirisch toetsingskader voor de werking van informed consent (Wgbo); jrg 24 /1 (2003) p. 21-38.

LOON, FRANCIS VAN & STEPHANE DELRUE, Gedwongen uitvoering van vonnissen door gerechtsdeurwaarders. Een empirische reconstructie van de uitvoeringspiramide in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 31-38

LORENZ, CHRIS, De bestudering van het verleden vanuit historisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 161-187

MACNAUGHTON, ANDREW, Seeing the Forest AND the Trees: Indirectly regulkating private woodlots in Eastern Canada, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 47-60

Madsen, Mikael Rask & Antoine Vauchez, European Constitutionalism at the Cradle. Law and Lawyers in the Construction of a European Political Order (1920-1960). Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 15-34.

Malsch, M., De burger in de rechtspraak: samenvatting en conclusies. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 135-146.

Malsch, M., F. van den Berg, I. de Bruijn, H. Buist, J. de Keijser en H. Nijboer, De ideale rechtbank: openbaarheid en gerichtheid op de buitenstaander. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 117-134.

Malsch, M. en E. de Bakker, Niet-professionele procesdeelnemers over de rechtspraak: inleiding. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 3-12.

Malsch, M., Door het oog van verdachte en dader: ervaringen en meningen over de gang door het strafproces. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 41-52.

MALSCH, M. & J.F. NIJBOER, Een president met het hart op de goede plaats?, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 68-80

MALSCH, MARIJKE & RAPHAELA CARRIÈRE, Dading en bemiddeling, geschikt voor het strafrecht?, jrg 17 (1996), nr. 1 p. 25-38

Manen, Niels F. van, Legitimacy and Types of Legality. 2008 nr 3, p. 67.

MANEN, NIELS VAN, Eigenbelang, chaos en sociale orde; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 75-92

MEIJERS, L.C.M., Ethische dilemma’s van het openbaar ministerie; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 123-136

Mifsud Bonnici, Jeanne Pia, Internet Service Providers and Self-Regulation: a process to limit Internet Service Providers Liability in Cyberspace, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 133-146.

Minekus, W., Over verliezers en zondebokken: procesbeleving en attributietheorie in het civiele recht. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 13-40.

MINKJAN, E.E., Advocatuur, business en métier; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 55-68

MONTFORT, ANDRÉ VAN, De wetgever wikt, de ambtenaar beschikt. Ambtelijke besluitvorming bij de gemeentelijke woonruimteverdeling; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 98-118

MOORE, SALLY FALK, The ethnography of the present and the analysis of process; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 117-134

Mortier, Freddy & Luc Deliens, The Prospects of Effective Legal Control of Euthanasia in Belgium, Implications of Recent End of Life Studies; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 179-194

Mulder, José en Barbara Baarsma, Goed(koop) geregeld? Het gebruik van kosten-batenmethodiek bij de beoordeling van (zelf)regulering. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 149-168.

Nelken, David, Three Problems in Employing the Concept of Legal Culture. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

OLILA, JIM, Some Dutch thieves: guilty with an explanation; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 19-36

Oomen, Barbara and Iris Marchand, Legal Cultures, Blurred Boundaries: the Case of Transitional Justice in Uganda. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

Oomen, Barbara, Constitutioneel bewustzijn in Nederland: van burgerzin, burgerschap en de onzichtbare Grondwet. 2009/2, p. 55
Constitutional consciousness in the Netherlands: civicness, citizenship and the invisible constitution
Summary: Faced with increased individualization, debates on immigration and interna-tionalization, the Dutch government has recently appointed a Constitutional Review Commission to strengthen the Dutch constitution and enhance its social relevance. It is against this background that this article examines the place that the Dutch constitution currently holds in empirical and discursive understand-ings of citizenship in the Netherlands. From the vantage point of citizenship discourse, the interpretation of citizenship (burgerschap) in the Netherlands amongst policy-makers and the public at large hinges on civicness rather than on democratic citizenship, and departs from a strongly assimilationist perspec-tive: ‘burgerschap’ is essentially about participating in and adapting to the dominant culture. From the vantage point of the constitution, the current consti-tution’s main function is legal: constituting government powers and limiting their exercise. Legal scholars emphasize that the Dutch constitution hardly has a more symbolic or social role. These facts are contrasted with data from a representative survey under the Dutch adult population, which demonstrates how the Dutch hardly know anything about the contents of the constitution, but do have great confidence in the document, and consider it to be very important. Interestingly, respondents also emphasize the symbolic and societal function, in addition to the legal function of the constitution. This seems to point towards the possibility of an understanding of Dutch citizenship more firmly based upon the values embodied in the constitution.

Otlowski, Margaret, The Effectiveness of Legal Control of Euthanasia, Lessons from Comparative Law; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p.137-155

OUDE VRIELINK, MIRJAN, Wat doe je eraan? Een conceptueel model en een methode van waarneming ter bestudering van regels; jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 25-40.

Oude Vrielink-van Heffen, Mirjan en Bärbel Dorbeck-Jung, Open normen en regeldruk: een bruikbaar wetgevingsconcept? jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 53-72

Oude Vrielink-van Heffen, Mirjan en Bärbel Dorbeck-Jung, Verslag van het rondetafelgesprek over bruikbare overheidsregulering. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 169-176.

Oude Vrielink, Mirjan, Gouden leefregels in Brukske. Een verkenning van zelfregulering door actieve burgers. jg 28 nr 1 (2007) p 27-41.

PEPER, B & S. HOGENHUIS, Beter een goede buur … Effecten van bemddeling bij burenruzies; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p.15-32

PESSERS, D.W.J.M., Het belang van een onverzoenlijk recht; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 59-66

Peuker, Enrico, Legitimacy in the European Joint Administration: A Weberian Perspective. 2008 nr 3, p. 157.

PIETERMAN, ROEL, Rechtswetenschap en sociologie tijdens het leven van Hendrik Jacob Hamaker 1844-1911; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 15-46

PIETERMAN, ROEL, Rechtssociologie tussen sociologie en rechtswetenschap: John Griffiths en de theorie van de empirische rechtssociologie; jrg. 14 (1993), nr. 1, p. 5-24

PIETERMAN, ROEL, De plaats van de rechter. Macht en rationaliteit; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 29-50

PIETERMAN, ROEL, Het Amherst Seminar over het recht en het alledaagse leven; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 51-78

PIETERMAN ROEL, Rechtssociologie als sociologie van aanspreken, Jrg. 19 (1998), nr. 2, p. 1-34

PIETERMAN, ROEL, Afscheid van Risico? Niet zonder gevaar!; 2001/1 p. 35-63

Pieterman, Roel, Paul Dekker en Henk Elffers, Vertrouwen, veiligheid en good governance: trends, thema’s en nieuwe vragen. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 1-14

Ploeg-Juk, Triny van der, Het proces van zelfregulering van levensverkortend handelen bij pasgeborenen, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 107-132.

PLOEG, TYMEN J. VAN DER, Tussen recht en werkelijkheid, de onverzoenlijkheid tussen het juridisch en sociologisch denken; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 95-110

POOL, ROBERT, De sociale context van beslissingen rond het levenseinde; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 71-82

Poortinga, Wouter, Vertrouwen en de perceptie van technologische risico’s. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 93-108.

Prabhat, Devyani, Examining Weber on Legitimate Domination: a Case Study of the Opposition to the Patriot Act in the United States. 2008 nr 3, p. 19.

PRADHAN, RAJENDRA & UJJWAL PRADHAN, Staking a claim: Law, Politics and Water Rights in Farmer Managed Irrigation System in Nepal, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 61-76

RAAIJMAKERS, M.J.G.C., Recht, ethiek en organisatie. De rol van de bedrijfsjurist als ‘inhouse counsel’; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 107-122

RAES, KOEN & HARRY WILLEKENS, Economische verklaringen van het recht: grondproblemen en -mogelijkheden; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 9-43

RAES, KOEN & HARRY WILLEKENS, Redactioneel; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 5-8

Rombouts, Heidy, De rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie; 2001/1, p. 3-33

Rooks, Gerrit & Chris Snijders, Een hernieuwde kijk op dispuutpiramides, jg 25 (2004) nr 1, p 31-42.

Rossum, Wibo van, Dutch Judges Deciding Multicultural Legal Cases. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

Rossum, Wibo van, De ‘legal iceberg’ opnieuw bekeken. Turks familiegoud in een nauwelijks gewonnen zaak. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 77-94

Rossum, Wibo van, Spiegels en omkeringen in de rechtszaal, 17/1 (1996) p. 39-52

Rossum, Wibo van, Schoon schip maken als rechtspraak op de alevitische cem, jg 17/2 (2002), p. 5-19

RYAN, BERNARD, Law and Economics and Employment Law; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 109-131

SCHEIWE, KIRSTEN & HARRY WILLEKENS, Het functionele equivalent in rechtsvergelijking en rechtssociologie. Een bespreking aan de hand van de relatie tussen gezinsrecht en sociale zekerheidsrecht, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 139-160

Schepel, Harm, Professorenrecht? The Field of European Private Law. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 115-124.

SCHREINER, AGNES, Heilig moeten; jrg. 16 (1995), nr. 2 (Ethiek en het juridisch beroep), p. 93-106

SCHREINER, AGNES, De film Two Laws in een twilight zone, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 103-119

SCHREINER, AGNES, Max Gluckman, een wegbereider voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht, Jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 59-78

SCHREINER, AGNES, Mulambwa’s wet; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 67-75

Schreiner, Agnes, The Common Core of Trento; A Socio-legal Analysis of a Research Project on European Private Law. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 125-140.

Schreiner, Agnes, Bij het verscheiden van Govaert van den Bergh (1926-2005). jg 27/1 (2006) p 47-54.

Schwitters, Rob, Tort, Social Aims and the Iron Cage: On the Relevance of Weber’s Concepts for the Analysis of Tort. 2008 nr 3, p. 99.

SCHWITTERS, ROB, Een calculerende solidariteit in wording; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 77-96

SCHWITTERS, ROB, Van de redactie; jrg. 18 (1997), nr. 2, p. 1-3

SCHWITTERS, ROB, Slipping into Normality? Some Reflections on Slippery Slopes; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 93-108

Schwitters, Rob, Signaalwerking: positieve symbolische effecten in het werk van Vilhelm Aubert. 2005/1 p. 47-66

SETERS, PAUL VAN, Een wereld van recht; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 5-14

Shaw, Gisela, Civil Law Notaries and the Challenge of Liberalisation: the Case of France. 2007/3 Explorations in Legal Cultures.

SLAATS, HERMAN, Aardverschuivingen in het Indonesische denken over grondenrecht; jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 41-68.

SLAATS, HERMAN & KAREN PORTIER, Vrouwenemancipatie en recht in Indonesië; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 71-85

Solanke, Iyiola, Lawyers, Networks and EU Race Equality Law. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 87-112.

SPIERENBURG, PIETER, Moord in de menswetenschappen. Trends in levensdelicten als onderwerp binnen de strafrechtsgeschiedenis; jrg. 14 (1993), nr. 2 (Het Recht van de Geschiedenis), p. 13-28

SPIERTZ, H.L.J., Een kerkhofdans van hersenschimmen: geschiedenis, mythe en recht op Bali; jrg. 15 (1994), nr. 1, p. 7-30

SPIERTZ, JOEP & MELANIE G. WIBER, The bull in the China Shop. Regulation, property rights and natural resource management: an introduction, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p 1-16.

Stamhuis, Jellienke, Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfscode van Shell, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 5-43.

Stoter, Suzan en Nick Huls, Regeldruk. De wrange nasmaak van onderhandelend wetgeven. jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 135-148

Stout, Mark, Regulatory Entrepreneurs and the Commission. The Case of the DG Environment. Jg 25/3, In Lawyers’ Circles; Lawyers and European Legal Integration (themanummer 2004), p 37-64.

STRIJBOSCH, FONS, In Memoriam Geert van den Steenhoven, Jrg. 20 (1999), nr. 1, p. 79-92

STROWEL, ALAIN, De economische analyse van de intellectuele rechten: een les voor de jurist?; jrg. 15 (1994), nr. 2 (Economische verklaringen van het recht), p. 179-202

STUTTERHEIM, ROELF H., Consumentenrecht anno 1992: Recht voor de consument of recht voor de markt?; jrg. 12 (1991), nr. 2, p. 63-71

TAEKEMA, SANNE, Pragmatisme en privaatrecht: een op waarden gerichte benadering. 17/2 (2002) p. 33-43

Tans, Olaf, De fictie van de constitutie. 2009/1
This contribution seeks to explain our commitment to the ambition to establish constitutional government, given the fact that this ambition appears to be un-successful. As for the latter, it is argued that the constitutional ambition is un-successful in that it is based on the idea of legal closure, whereas the practice of constitutional decision-making shows a continuous failure to establish such closure. To explain why political communities are nevertheless drawn to the constitutional ambition, this contribution defends that the idea of the constution as a governing normative framework functions as a useful fiction. This fiction, so the argument goes, facilitates a certain kind of public debate that enables political communities to express their collective identity.

Tans, Olaf, De discursieve constructie van recht. Bijdrage aan een evolutietheorie van juridische kennis, jg 25 (2004) nr 1, p. 43-60.

TERPSTRA, JAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR, Criminaliteit en maatschappelijke achterstand; jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 37-55

TRAPPENBURG, MARGO & JOOP VAN HOLSTEYN, The Quest for Limits, Law and Public Opinion on Euthanasia in the Netherlands; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p.109-127

TREIBER, HUBERT, Die (Wieder-)Geburt der nationalsozialistischen “Volksgemeinschaft” aus dem Geist der deutschen Rechtsgeschichte – Eine Skizze, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 93-108

VANDENBRANDE, KATELIJNE & ANN DUYSTERS, De activiteit van de erflater; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 67-78

Vanderveen, Gabry, Analogies between two research areas: crime as just another hazard. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 79-92.

VEEN, R.J. VAN DER, Uitvoering van beleid. Een beschouwing over onderzoek naar de uitvoering van wet- en regelgeving in Nederland, Jrg 18, (1997), nr. 2, p. 14-17

VELDE, M. VAN DER, Cow tourism: an analysis of quantitative management of milk production and law in the European Community; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 57-68

VELDMAN, A., The rule of power. The implementation of equal employment opportunity law in a corporate setting; jrg. 12 (1991), nr. 1 (Living Law in the Low Countries), p. 69-86

Velthoven, Ben van, Over emotionele eigendomsrechten, dure advocaten en afhakende gynaecologen. Signalement Journal of Empirical Legal Studies 2008. 2009 nr 1

Velthoven, Ben van, Economische groei en institutionele context. 2005/2 pp 27-51.

VELTHOVEN, BEN VAN & PETER VAN WIJCK, De economie van civiele geschillen: rechtsbijstand versus no cure no pay, Jrg 18, (1997), nr. 1, p. 18-52

VERBERK, M.P., Het gemengde succes van de Rechtseenheidskamer. Over behoorlijke rechtspleging en rechtseenheid in de vreemdelingenrechtspraak; jrg. 21 (2000), nr. 3 (Themanummer ‘Na de Uitspraak’), p. 113-131

VERKUYTEN, MAYKEL, Identiteit en gemeenschappen, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 151-166

VERMEULEN, HAN F., Van adatrecht naar rechtsantropologie: In memoriam J.F. Holleman (1915-2001). Jg. 17 no 1 (2002), p. 43-57.

VERSCHRAEGEN, GERT, Een sociologie van de mensenrechten. De visie van Niklas Luhmann op mensenrechten. Jg. 17 no 1 (2002), p. 5-21.

VERWEY-JONKER, HILDA, Vrouwenemancipatie en recht; jrg. 11 (1990), nr. 2 (Recht bondgenoot of barrière bij Emancipatie), p. 58-70

VEZZONI, CRISTIANO, Engineering Rights, The Legal Status and Social Practice of Advance Directives; 2001/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 67-92

Vezzoni, Christiano, De rol van de notaris bij opstellen van een schriftelijke wilsverklaring; jrg 24 (2003) nr 2, p, 41-62.

VISSCHER, LOUIS, De preventieve werking van het onrechtmatige-daadsrecht. Empirisch onderzoek naar de werking van aansprakelijkheidsregels. Jg. 17 no 1 (2002), p. 59-74.

Vos, Ellen, Vertrouwen creëren in het EU levensmiddelenbeleid. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 15-28

Vreede, William de, Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen: een geschiedenis van de interactie tussen zelfregulering en overheidsregulering, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 55-106.

VRIES, PAUL DE, De wet van de jungle. Rechtsbeginselen in diergedrag, Jrg. 20 (1999), nr. 2, p. 56-74

VRIJ, ALDERT & FRANS WILLEM WINKEL, Culturele verschillen in spreekstijl van Surinamers en Nederlanders: de relatie tussen ‘zakelijkheid’ en ‘misleiding’ bij een politieverhoor; jrg. 11 (1990), nr. 1, p. 3-14

Vruggink, J., Het is ook maar een baan. Daders over spelers in het strafproces. Jg. 23 (2002) nr 3 (Themanummer ‘De burger in de rechtspraak’), p. 53-64

Westerman, Pauline, Een nieuwe stijl van reguleren, jg 27 nr 3 (2006) (Themanummer Op weg naar bruikbare regulering?), p 33-52.

Weyers, Heleen, Smoking bans. Surfing the waves of a changing cultural norm. 2009 nr 1
Like surfers, legislators … who wish to change everyday social norms must wait for signs of a rising cultural support, catching it at just the right time… (Kagan and Skolnick 1993: 85)
The empirical study of the relation between the way a law comes into being and its effectiveness in practice is an underdeveloped subject in the sociology of law. In this article this relation is studied with respect to smoking bans in the Netherlands. The focus is on private companies in general, with special atten-tion for Dutch cafés, bars, hotels and restaurants (where such a ban was re-cently introduced).
Dutch smoking bans in private establishments were only enacted after the government was convinced of public support and after a period of self-regulation. This proved to be a good preparation. The general picture of the relation between the emergence and the effectiveness of smoking bans in Dutch hotels, restaurants etc. is much the same. However, there is one sector – bars, pubs and the like – in which the smoking ban has encountered problems. In this sector a fourth of the establishments refuse to comply. A question addressed in this article is whether the legislator acted too precipitously with respect to this sector. This is obviously the case: there is less public support for smoking bans in such establishments and there had not been a preparatory period of self-regulation.

WEYERS, HELEEN, Euthanasia: the Process of Legal Change in The Netherlands, The Making of the Requirements of Careful Practice; 2002/3 (Regulating Physician-negotiated Death) p. 11-27

Weyers, Heleen, Van de redactie, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 1-4.

WIBER, MELANIE, G. & JOHN F. KEARNEY, Stinting the Commons: Property, Policy or Power Struggle? Comaring quota in the Canadian diary and fisheries sectors, Jrg 17 (1996), nr. 2 (The role of law in natural resource management), p. 145-166

WIERING, MARK, Agrarische intermediairs en de mobilisering van de mestregelgeving, Jrg 18, (1997), nr. 1, p. 53-67

WIERSINGA, HERMINE, A.A.G. Peters als leermeester. Een visie op het gebruik van Peters’ teksten in het Leids straf(proces)rechtelijk onderwijs; jrg. 16 (1995), nr. 1, p. 15-27

WIJCK, PETER VAN, Efficiëntie-effecten van schadevergoeding bij wanprestatie; jrg. 21 (2000), nr. 1, p. 69-82.

Willekens, Harry, Capitalism, Predictability, Formal Rationality and the Peculiarities of English Law. 2008 nr 3, 109.

WILLEKENS, HARRY, Culturele conflicten en vrouwenonderdrukking (repliek); jrg. 13 (1992), nr. 2 (Cultuur en Delict), p. 169-174

WILLEKENS, HARRY, Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen, Jrg. 18 (1997), nr. 3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen) p. 1-24

WILLEKENS, HARRY, Explaining Two Hundred Years of Family Law in Western Europe, Jrg. 18 (1997), nr.3 (Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen), p. 59-94

WILTHAGEN, TON, Recht in een gesloten samenleving. Het debat over reflexief recht en autopoiesis; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 119-138

WITTEVEEN, WILLEM, Het recht van retoriek. Vijfentwintig aantekeningen; jrg. 20 (1999), nr. 3 (Onverzoenlijkheid), p. 111-121

WOODMAN, GORDON F., Private rights for the public good? Agriculture, environment and ownership; jrg. 13 (1992), nr. 1, p. 27-40

Zeegers, Nicolle, Kan het bottom-up perspectief op zelfregulering nieuwe inzichten bieden in de regulering van de voortplantingstechnologie in Nederland, jg 24/3 (2003, themanummer Zelfregulering), p. 177-187.

ZIJDERVELD, A. C., Traditionele instituties en flexibele netwerken. Veranderende maatschappelijke verbanden, Jrg. 19 (1998), nr. 3 (Over de grenzen van gemeenschappen), p. 167-180

Zouridis, Stavros, Verstrikt in vertrouwen: vertrouwen als bestuurlijk kompas voor good governance. jg 26/3 2005 (themanummer Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance), p 45-56

Advertenties