Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid is het tijdschrift van de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht. De leden van de VSR ontvangen Recht der Werkelijkheid automatisch. Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar. Elk derde nummer is een themanummer.

Vanaf 2010 wordt het tijdschrift door Boom uitgegeven. De gepubliceerde artikelen vanaf 2010 kunt u op de website van Boom vinden.

Redactieleden

De redactie bestaat uit Rob Schwitters (vz; Amsterdam), Peter van Wijck (Leiden), Bernard Hubeau (Antwerpen), Carolien Klein Haarhuis (WODC),  Suzan Verberk (Raad voor de Rechtspraak), Hilke Grootelaar (Utrecht), Nina Holvast (Rotterdam), en Peter Mascini (Rotterdam).

Redactiesecretariaat
Hilke Grootelaar, h.a.m.grootelaar@uu.nl
UU, Utrecht

Redactieraad
Agnes Schreiner (UvA)
Leny de Groot – Van Leeuwen (RU)
Nick Huls (EUR en UL)
Jean van Houtte (UA)
Marc Hertogh (RUG)

Uitgever
Boom Juridisch
Den Haag

Voor correspondentie over advertenties kunt u bij de uitgever terecht.

Advertenties