Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid is het tijdschrift van de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht. De leden van de VSR ontvangen Recht der Werkelijkheid automatisch. Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar. Elk derde nummer is een themanummer.

Vanaf 2010 wordt het tijdschrift door Boom uitgegeven. De gepubliceerde artikelen vanaf 2010 kunt u op de website van Boom vinden.

Redactieleden

De redactie bestaat uit:
Mr. dr. Bregje Dijksterhuis
Dr. drs. Nina Holvast
Prof. dr. Bernard Hubeau
Mr. dr. Elbert de Jong
Prof. dr. Peter Mascini
Dr. Rob Schwitters (voorzitter)
Dr. Suzan Verberk
Paulien de Winter MSc (redactiesecretaris)

Redactieraad

De redactieraad wordt gevormd door:

Prof. dr. Leny E. De Groot- van Leeuwen
Prof. dr. Marc Hertogh
Em. prof. dr. Jean van Houtte
Prof. dr. Nick Huls
Prof. mr. Bert Niemeijer
Dr. Agnes T.M. Schreiner

Uitgever
Boom Juridisch
Den Haag

Voor correspondentie over advertenties kunt u bij de uitgever terecht.

Advertenties