Afscheidsrede John Griffiths

Bericht n.a.v. verschijning van afscheidsrede van John Griffiths,

Menigeen zal verbaasd kennis genomen hebben van de zo juist op onze site geplaatste afscheidsrede van John Griffiths, zie de link beneden. Een toelichting is hier noodzakelijk.

De komende – jaarlijkse – special van Recht der Werkelijkheid is gewijd aan het werk van de vorig jaar overleden John Griffiths. In de laatste maanden van zijn leven heeft hij zijn oorspronkelijke rede – gehouden in april 2006 – vertaald en bewerkt. De tekst daarvan is nadien in kleine kring verspreid.

In het RdW-nummer wordt verschillende malen verwezen naar die Engelse tekst en daarom is door ons aan de VSR gevraagd om die tekst op de site te plaatsen. Dat is gebeurd, zij het wel voortijdig.

Albert Klijn

How I became a sociologist of law

Advertenties
%d bloggers liken dit: