Oproep deelnemers ‘ronde tafel’ Omgevingswet tijdens VSR jaarvergadering 2019

Het omgevingsrecht staat voor een van de grootste vernieuwingen van na de oorlog. De nieuwe omgevingswet, van kracht vanaf 2021, moet het sluitstuk zijn van een toch al voor dit rechtsgebied turbulente periode. De meningen zijn echter verdeeld, volgens sommigen luidt de wet een nieuw tijdperk van participatie en privaat/publieke samenwerking in, terwijl en volgens anderen niets wezenlijks zal veranderen. Hoewel er zowel vanuit het recht als vanuit de planologie aandacht is voor deze wetgevingsoperatie is er nog weinig vernomen vanuit de rechtssociologie, rechtseconomie en rechtstheorie.

Dat is jammer, want juist vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief kunnen nuttige inzichten worden verkregen omtrent vragen naar de sociale werking van deze nieuwe wet, onbedoelde effecten, de verschuiving van wetgevende naar uitvoerende macht, participatie en rechtsbescherming. Vandaar dat het ons een goed idee lijkt om voor de VSR conferentie van 2019 op Schiermonnikoog een ronde tafel te organiseren over de komst van de omgevingswet. Wij zijn een aantal mensen aan het polsen maar die zijn vooral te vinden buiten het gremium van de VSR. Via deze weg willen we mensen die naar de jaarvergadering komen of zij mee willen praten en denken over het omgevingsrecht en de komst van de omgevingswet in het bijzonder. Wellicht kan deelname aan de ronde tafel tevens een opmaat zijn tot het schrijven van een artikel in het komende ‘special issue’ van RdW over de omgevingswet. Heeft u interesse, laat het voor 15 november weten aan Tobias Arnoldussen, n.t.arnoldussen@uva.nl of Danielle Chevalier d.a.m.chevalier@law.leidenuniv.nl .

Advertenties
%d bloggers liken dit: