Uitnodging boekpresentatie: Rick Verschoof en Wibo van Rossum, 25 april 15:00

Geachte mevrouw, meneer,

Het Montaigne Centrum en de SSR nodigen u uit voor de feestelijke bijeenkomst waar het eerste exemplaar van het boek “Geschikt of niet geschikt?” van Rick Verschoof en Wibo van Rossum wordt uitgereikt. Het boek is een uitgebreide rapportage en analyse van het door deze onderzoekers bij honderd zittingen in vijf rechtbanken uitgevoerde veldonderzoek naar het schikkingsgedrag van de civiele rechter en de invloed daarvan op partijen.

In aanwezigheid van de twee onderzoekers wordt het boek besproken door prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille, hoogleraar aan de RUG en mr. dr. R.C. (Rogier) Hartendorp, rechter in de Rechtbank Den Haag, beiden zeer thuis in de theorie en de praktijk van dit onderwerp.

Ook zal aansluitend het woord gevoerd worden namens het Montaigne Centrum, de SSR en de LRM.  Het boek verschijnt als deel 7 in de reeks van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht, waar de onderzoekers aan verbonden zijn/waren. Het boek bevat een schat aan informatie die in de rechterlijke zittingspraktijk van alledag toegepast kan worden, reden voor de SSR om bij deze bijeenkomst betrokken te zijn. In het veldonderzoek zijn de onderzoekers ondersteund door studenten van met name de Legal Research Master (LRM) van de UU, wat als voorbeeld kan dienen voor de manier waarop onderzoek en onderwijs op het gebied van het recht met elkaar verbonden kunnen worden.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 april 2018 vanaf 15.30 uur precies. Inloop vanaf 15 uur. Na afloop is er een borrel.

De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van de SSR aan de Uniceflaan 1 in Utrecht.

 

Wilt u in verband met de borrel uiterlijk 18 april 2018 laten weten of u komt. Dat kan per mail aan r.j.verschoof@uu.nl

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: