Lezing Kees Schuyt in Antwerpen

FSW Lecture Kees Schuyt
Moed en integriteit in de wetenschap, vroeger en nu
19/04/2018
Over de lezing
De laatste jaren werd het vertrouwen in het wetenschapsbedrijf geschonden door berichten in de media over dubieuze onderzoeks- en publicatiepraktijken, manipulatie van gegevens of zelfs ronduit fraude. Het is verleidelijk om met de vinger te wijzen naar de toegenomen concurrentie onder wetenschappers en dito publicatiedruk. Maar moed en integriteit in de wetenschap is verre van een nieuw probleem. De kwestie verdient een grondige en genuanceerde benadering. In deze lezing ontwikkelt Schuyt een belangwekkende visie op moed en integriteit, die deels gebaseerd is op de bevindingen uit het KNAW-rapport over wetenschappelijke integriteit dat onder zijn leiding tot stand kwam (Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens, 2012), en deels op zijn huidig biografisch onderzoek naar Rudolf Cleveringa, de Leidse professor die in 1940 de moed had om te protesteren tegen het ontslag van joodse collega’s. Schuyt zal ook niet nalaten om enkele lastige vragen op te werpen voor de huidige universiteiten: vragen over de onafhankelijkheid van wetenschapsbeoefening en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit.
Over de spreker
Kees Schuyt Kees Schuyt (1943) is één van de meest invloedrijke sociologen van Nederland. Decennialang drukte hij een stempel op de sociologie, was hij aanwezig in het publieke debat en zette hij zich in als beleidsadviseur, o.a. in de Raad van State en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Onder zijn leiding kwam het veelbesproken WRR-rapport over normen en waarden tot stand (2004) en het reeds genoemde rapport over integriteit. Schuyt heeft een uitgesproken interdisciplinair profiel. Hij studeerde sociologie en rechten in Leiden, Oslo en Berkeley. In 1972 promoveerde hij in Leiden op de studie Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij doceerde achtereenvolgens rechtssociologie te Nijmegen, empirische sociologie te Leiden en algemene sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Schuyt is voor veel sociale wetenschappers waarschijnlijk vooral bekend door zijn onderzoek naar de veranderende verzorgingsstaat en voor zijn artikelen gebundeld in boeken als Steunberen van de Samenleving (2006) en Over het recht om ‘wij’ te zeggen (2010). Maar hij heeft meer in zijn mars. Jarenlang verdiepte hij zich in de wetenschaps- en kennistheorie (zoals blijkt uit zijn boek Filosofie van de Sociale Wetenschappen uit 1986 en zijn recente bundel met werk van C.S. Peirce). Hij is tevens een kenner van de politieke filosofie van Spinoza (Spinoza en de vreugde van het inzicht, 2017). Bovendien ontpopte hij zich recent tot een uitmuntend biograaf met een boek over de schrijver J.B. Charles. En behalve socioloog, jurist, beleidsadviseur en biograaf is Kees Schuyt ook nog eens een begenadigd columnist én spreker.
Praktisch
Donderdag 19 april 2018, 19u
Aula R.007, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen (routeplanner/map)

Deelname is gratis, maar online registreren verplicht.

Advertenties
%d bloggers liken dit: