VSR

Seminar ‘De grondrechtenparadox bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering’

Advertenties

Seminar ‘De grondrechtenparadox bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering’

Het voorkomen van terroristische aanslagen en Jihadistisch geïnspireerd geweld is één van de belangrijkste hedendaagse veiligheidsvraagstukken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de nationale veiligheid te borgen en terroristische aanslagen te voorkomen. In Nederland is in 2014 het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme ingezet. De nieuwe integrale en persoonsgerichte aanpak kenmerkt zich door een toename van preventieve, bestuursrechtelijke interventies, gericht op het tegengaan van radicalisering in een vroeg stadium. Een deel van het beleid richt zich op geloofsgemeenschappen. Zo is in het Regeerakkoord 2017-2021 het voornemen geuit om te voorkomen dat buitenlandse organisaties uit ‘onvrije’ landen invloed verkrijgen via de financiering van geloofsgemeenschappen in Nederland.

 

Het onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam organiseert op vrijdagmiddag 20 april een wetenschappelijk seminar over de bescherming van grondrechten bij de huidige (bestuurlijke) aanpak van terrorisme en radicalisering.

 

Wat is de impact van deze overheidsinterventies op de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, het discriminatieverbod, vrijheid van meningsuiting en bewegingsvrijheid  van burgers? Is voldoende gegarandeerd dat het beleid zonder willekeur wordt toepast? Hebben burgers en organisaties die beperkt worden in hun vrijheden adequate toegang tot rechtsbescherming en genoegdoening in het geval van onterechte signalering?

 

Tijdens de middag zullen diverse sprekers in een korte pitch (van 10 a 15 minuten) hun visie geven op het spanningsveld tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid om gewelddadige radicalisering en terroristische aanslagen te voorkomen en de bescherming van grondrechten anderzijds. Er is veel ruimte voor debat.

 

Call for pitches

Wilt u een pitch houden tijdens één van de onderstaande sessies? Stuur dan een korte inhoudsindicatie (max. 500 woorden) voor 1 maart naar Mandy van Rooij, a.e.van.rooij@vu.nl. Wij verwelkomen bijdragen met een rechts-, religie- en sociaalwetenschappelijke invalshoek. U hoort uiterlijk 8 maart of uw bijdrage geselecteerd is.

 

Sessie I spitst zich toe op het beleid dat is gericht op individuele burgers. In deze sessie komen de gerichte bestuurlijke maatregelen uit de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding aan de orde, evenals de integrale en persoonsgerichte aanpak op lokaal niveau.

Sessie II staat in het teken van geloofsgemeenschappen. Te denken valt aan de mogelijke ingrepen in de zelffinanciering van gemeenschappen en intrekking van subsidies en vergunning die zij nodig hebben voor hun activiteiten.

 

Wilt u deelnemen aan het seminar? Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via: https://www.formdesk.com/vuamsterdam/seminarGrondrechten. Het aantal deelnemers is beperkt. De aanmelding sluit dinsdag 10 april.

 

Met vriendelijke groet,

 

Adriaan Overbeeke, Mandy van Rooij & Jon Schilder

Advertenties

Advertenties