VSR

Studiedag: ‘Wie betaalt bepaalt? De wetenschappelijke integriteit van contractonderzoek onder druk. 2 maart 2018

Advertenties

Naar aanleiding van de op de jaarvergadering gevoerde discussie omtrent het thema wetenschappelijke integriteit en contractonderzoek, heeft het VSR bestuur een studiemiddag georganiseerd. Bijgevoegd vindt u de uitnodiging voor de studiemiddag getiteld: ‘Wie betaalt bepaalt? De wetenschappelijke integriteit van contractonderzoek onder druk’.

Toegang is gratis, graag aanmelden door uiterlijk 20 februari een mail te sturen naar VSR vsr.email@gmail.com.

De uitnodiging met daarbij het programma vindt u in het bijgesloten document.

Uitnodiging VSR studiedag integriteit

 

Advertenties

Advertenties