Save the Date: Studiemiddag Wie betaalt bepaalt, De wetenschappelijke integriteit van contractonderzoek onder druk.

2 maart 14.00-17.00, VU, Amsterdam, Kerkzaal (bovenste verdieping van het hoofdgebouw van de VUD, Boelelaan 1105 te Amsterdam (lift gaat t/m de 15e verdieping, daarna is het met de trap). Aansluitend borrel.

Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over wetenschappelijke integriteit en de positie van de vereniging ten opzichte van klokkenluiders, heeft het bestuur op de jaarvergadering de suggestie van Nick Huls omarmd om een studiemiddag te organiseren gewijd aan dit onderwerp. De datum waarop de studiemiddag gehouden gaat worden is 2 maart 2018 en het tijdstip 15.00 tot 17.00, aan de VU te Amsterdam.

Het precieze format en onderwerp zullen spoedig bekend worden gemaakt. Dat geldt ook voor de sprekers. Het bestuur hoopt op een brede respons en een goede discussie over dit voor de vereniging wezenlijke onderwerp.

Advertenties
%d bloggers liken dit: