Vooraankondiging VSR Jaarcongres 2018

Beste medeleden van de VSR en andere geïnteresseerden,

Met de zomervakantie in aantocht, willen we je alvast een voorproefje geven van het aankomende VSR Jaarcongres in 2018.

Op donderdag 11 en vrijdag 12 januari zal ons jaarlijkse congres plaatsvinden in Het Kasteel, in het bruisende centrum van Groningen. Het thema van het VSR Jaarcongres 2018 is:

Law in Other Contexts

Naast de gebruikelijke workshops over lopend onderzoek, zullen we dit jaar ook twee nieuwe onderdelen introduceren:

Pop-up museum: “Recht in context met 25 objecten”.  Wij zijn van plan om een pop-up museum in te richten met objecten die een nieuw licht werpen op de wisselwerking tussen recht en samenleving. Iedereen wordt uitgenodigd om a.d.h.v. een object (voorwerp, knipsel, filmfragment, kunstwerk, enz.) iets te vertellen over zijn/haar onderzoek. Ons voornemen is om alle objecten vervolgens te verzamelen en (virtueel) te exposeren.

Methoden Café. Tijdens het VSR Jaarcongres zullen we ook een methoden café organiseren waar junior- en senior-onderzoekers op een informele manier ervaringen kunnen uitwisselen over de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Hier kunnen bijvoorbeeld concrete methodologische vragen aan de orde worden gesteld en kunnen onderzoekers kennis maken met nieuwe methoden van onderzoek.

Na de zomer zullen we je verder informeren over deze en andere onderdelen van het programma en over alle praktische zaken (aanmelding, diner, hotel, enz.).

Als je nog vragen of suggesties hebt, kun je ons altijd even een mailtje sturen.

Laat ons ook weten of je zelf ideeën hebt voor een presentatie of een workshop.

Graag tot na de zomer!

Paulien de Winter (p.de.winter@rug.nl)

Heleen Weyers (h.a.m.weyers@rug.nl)

Marc Hertogh (m.l.m.hertogh@rug.nl)

Advertenties
%d bloggers liken dit: