Nederlandse Vereniging voor Criminologie: Congres 2017

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op 15 en 16 juni 2017, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar willen we de aandacht richten op het thema:

Criminologie en de Praktijk

De praktijk en de wetenschap in de criminologie zijn nauw met elkaar verbonden. Niet alleen omdat criminologie als kritisch oog van (straf-)recht en beleid geldt, maar ook omdat in beleid en praktijk belangrijke inzichten van de criminologie moeten worden vertaald en toegepast. Criminologen hebben de praktijk hard nodig, bijvoorbeeld om onderzoeksgegevens te kunnen verzamelen. De praktijk heeft de criminologie ook nodig, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en evaluatie van interventies en om inzicht te krijgen in de aard en omvang van criminaliteits-problemen. Toch blijkt het voor wetenschappers vaak lastig de weg naar de praktijk te vinden en ervoor te zorgen dat hun onderzoek leidt tot een maatschappelijke bijdrage. Andersom heeft men het in de praktijk vaak te druk met de dagelijkse uitdagingen om goed op de hoogte te blijven van de nieuwe wetenschappelijke inzichten.

In de plenaire sessies zullen toonaangevende professionals uit de jeugdzorg, de opsporing, de strafexecutie en de criminaliteitspreventie met vooraanstaande criminologen in debat gaan over de wetenschappelijke basis van hun werk en de betekenis van de criminologie voor die praktijk.

Daarnaast is er traditiegetrouw tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over diverse criminologische thema’s presenteren.

Call for papers
We nodigen u van harte uit een voorstel voor een te presenteren paper in te dienen. Parallelsessies duren anderhalf uur en per sessie worden drie of vier papers gepresenteerd en besproken. U kunt zich aanmelden voor de presentatie van een paper via de website van het congresbureau Keynote (https://keynote.nl/nvc/2017/). Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met woensdag 12 april 2017. Uitgaande van het thema van dit jaar nodigen wij u nadrukkelijk uit om aandacht te besteden aan de praktijk- en beleidsimplicaties van uw onderzoek.

Uw voorstel dient voorzien te zijn van:
Een titel en een gestructureerde samenvatting in het Nederlands (Engels bij een Engelstalige presentatie) van maximaal 250 woorden, met de volgende kopjes:
– Achtergrond
– Doel
– Methode
– Resultaten
– Conclusies

Vergeet niet voor- en achternaam en correspondentieadres te vermelden.
Themasessie indienen Het blijkt elk jaar wegens de uiteenlopende onderwerpen lastig om van alle sessies een coherent geheel te maken. Indien mogelijk verzoeken wij u om andere sprekers te benaderen en zelf een sessie te organiseren en deze in zijn geheel (dus inclusief de samenvattingen van alle presentaties in de sessie) in te dienen. Uit eerdere jaren blijken dergelijke thematische sessies doorgaans goed te worden bezocht.

Pecha Kucha

Voor de individuele inschrijvingen bestaat net als de afgelopen jaren de mogelijkheid om een ‘Pecha Kucha’ presentatie te houden; u kunt dit als optie aanklikken als u de presentatie aanmeldt op de website. Een ‘Pecha Kucha’ presentatie bestaat uit een diavoorstelling van 20 afbeeldingen die elk 20 seconde worden getoond. De beelden verschijnen automatisch en de presentator praat het publiek door de beelden heen. Zie voor meer informatie en tips voor het houden van een ‘Pecha Kucha’ presentatie: https://mwortel1.wordpress.com/hoe/ en http://www.pechakucha.org/.

Roundtable sessie

Naast sessies waarin papers worden gepresenteerd mogen dit jaar ook ‘Roundtable’ sessies ingediend worden. In een ‘Roundtable’ sessie wordt geen onderzoek gepresenteerd, maar gaan 5 tot 8 deelnemers (bij voorkeur een mix van wetenschappers, professionals uit de praktijk en beleidsmedewerkers) met elkaar in debat over een bepaald onderwerp. Hiervoor geldt dat u van tevoren een onderwerp bepaalt, deelnemers uitnodigt en een voorzitter kiest. De organisator van de ‘Roundtable’ sessie dient deze sessie (inclusief titel en een toelichting/samenvatting van maximaal 250 woorden) aan te melden op de website. Tijdens de sessie wordt het thema aan een tafel besproken door de deelnemers, maar uiteraard zijn andere congresbezoekers van harte welkom om hierbij aan te sluiten.

Let op: om te zorgen dat er meer professionals uit de praktijk naar het congres komen mag de organisator van de ‘Roundtable’ twee professionals uitnodigen die gratis naar het congres mogen komen, zogenaamde ‘wildcards’. Deze personen hoeven zich niet in te schrijven voor het congres, maar moeten zich aanmelden bij de inhoudelijke programmacoördinator van het congres, Karin Beijersbergen (k.a.beijersbergen@minvenj.nl), onder vermelding van ‘NVC-congres 2017 wildcard’.
Selectie Mogelijk kunnen niet alle ingediende papers worden gehonoreerd. Onderwerp, volledigheid en kwaliteit van de samenvatting en rijpheid van het onderzoek zijn hierin bepalend.

Thema’s

Bij de inschrijving van uw paper of sessie op de website wordt u gevraagd deze in te delen in één van de onderstaande thema’s.

Biosociale criminologie Methoden en technieken van criminologisch onderzoek Culturele criminologie Opsporing en vervolging Cybercrime Organisatiecriminaliteit Detentie Preventie van criminaliteit Effecten van justitiële interventies Publieke opinie omtrent veiligheid Financiële criminaliteit Rechtspraak en straffen Forensisch onderzoek Ruimtelijke spreiding van criminaliteit Groene criminologie Slachtofferschap Historische criminologie Theoretische criminologie Jeugd en criminaliteit Overige thema’s Levensloop criminologie

Inschrijving congres

Inschrijven voor het congres kan tot en met vrijdag 2 juni 2017 via de website van het congresbureau Keynote (https://keynote.nl/nvc/2017/). Iedereen, ook de indieners van een voorstel voor een paper of sessie, dient zich via deze website in te schrijven voor het congres (uitzondering hierop zijn de ‘wildcards’ bij de Roundtable sessies). Met ingang van 1 januari 2017 is het lidmaatschap van de NVC veranderd en niet meer gekoppeld aan een abonnement op het Tijdschrift voor Criminologie. Dit jaar is er sprake van een overgangsjaar waarbij een inschrijving voor het congres betekent dat je automatisch voor één jaar lid wordt van het NVC. Vorig jaar was het inschrijftarief voor het congres 200 euro, dit jaar is dit 160 euro inclusief één jaar lidmaatschap van het NVC. Hieronder vindt u ook de tarieven voor aio’s en studenten.

Inschrijftarieven voor NVC congres 2017
Regulier  € 160
AIO           € 110
Student   € 40
Inschrijving congres + lidmaatschap NVC 2017

Indieners van papers en sessiecoördinatoren worden niet vrijgesteld van betaling. De prijs is inclusief lunches, drankjes, borrel en buffet na de eerste congresdag en borrel na de tweede congresdag. Het is niet mogelijk om voor één dag in te schrijven. Bij annulering na 2 juni: geen restitutie van inschrijfgeld; wel kan een vervanger worden gezocht. Annulering tot 2 juni: 20 euro administratiekosten.
Voor inlichtingen over registratie en betaling kunt u een mail sturen naar het congresbureau Keynote (e-mail: nvccongres@keynote.nl). Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot de inhoudelijke programmacoördinator van het congres, Karin Beijersbergen (k.a.beijersbergen@minvenj.nl).

Lidmaatschap NVC
De Nederlandse Vereniging voor Criminologie vertegenwoordigt het brede criminologische werkveld – zowel criminologen binnen de wetenschap als criminologen in de praktijk en studenten. De NVC organiseert voor haar leden jaarlijks een groot congres en informeert u via de nieuwsbrief De Criminoloog en via de website (www.criminologie.nl) over ontwikkelingen in de Nederlandse Criminologie. Samen met haar divisies organiseert NVC vier keer per jaar een studiemiddag waarin gevarieerde criminologische onderwerpen centraal staan. Daarnaast ontvangt u als NVC-lid bij Boom Criminologie per 1 januari 2017 een korting van ruim 20 procent op een abonnement op Tijdschrift voor Criminologie (voor NVC-leden wordt de abonnementsprijs €80,– voor een online-abonnement en €125,– voor een papieren tijdschrift plus online toegang) en een korting van 20 procent op de reguliere abonnementsprijzen van Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, Tijdschrift voor Herstelrecht, Tijdschrift voor Veiligheid, Justitiële verkenningen en PROCES. Als u als NVC-lid een abonnement wilt nemen op een van bovengenoemde tijdschriften, kunt u mailen naar tijdschriften@boomdistributiecentrum.nl. Ten slotte biedt Boom Criminologie NVC-leden per 1 juni 2017 een korting aan van 20 procent op de boekuitgaven op de website http://www.boomcriminologie.nl.

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: