VSR jaarcongres ‘Empirical legal studies: Fad, Feud or Fellowship?’

Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari is de campus van Erasmus Universiteit Rotterdam het toneel van het VSR jaarcongres. Tijdens dit tweedaagse samenzijn zullen diverse sessies, workshops en sprekers de revue passeren.

Het thema dit jaar is “Empirical legal studies: Fad, Feud or Fellowship?”

“De opkomst van empirisch juridisch onderzoek is een veelbesproken onderwerp. Daarbij wordt meestal haastig vermeld dat empirisch juridisch onderzoek zeker niet nieuw is, dat het zeker al vanaf begin jaren van de vorige eeuw wordt verricht. Hieraan wordt dikwijls toegevoegd dat empirisch juridisch onderzoek in verhouding tot het interpretatieve/juridisch-dogmatisch/doctrinair rechtswetenschappelijke onderzoek nog steeds een betrekkelijk marginale positie inneemt. Tegelijk is duidelijk dat empirisch juridisch onderzoek op verschillende plaatsen groeit, institutionaliseert en aan legitimiteit wint. Waar komt deze toenemende populariteit vandaan? En waar vindt die plaats? De groei van het empirisch onderzoek lijkt immers in belangrijke mate voorbij te gaan aan de lange onderzoekstraditie van de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht door sociaalwetenschappers (rechtssociologen en -antropologen). Deze disciplines bestuderen het recht empirisch als een vorm van sociale controle, in termen van de wisselwerking tussen recht en samenleving en onderzoeken de sociale werking van het recht. Ook lijkt de groei grotendeels voorbij te gaan aan kwalitatief onderzoek. Blijkbaar moet de groei van empirisch juridisch onderzoek elders worden gezocht. Maar waar? Wat draagt bij aan deze groei? En wat moeten wij van deze ontwikkeling vinden.”

Wij hebben professor Hans Micklitz (European University Institute) bereid gevonden de conferentie als keynote speaker te openen.

Met een paneldiscussie over dit thema ronden wij op vrijdag de bijeenkomst af.

Het inschrijfformulier voor het congres en het programma zijn te vinden op de website van de Erasmus School of Law .

Advertenties
%d bloggers liken dit: