Oproep VSR-scriptieprijs 2017

Oproep voor de VSR-scriptieprijs ‘Recht en samenleving’ 2017

 

 

Heb jij empirisch onderzoek gedaan op het gebied van recht en samenleving en daarover je masterscriptie of een vergelijkbaar onderzoeksverslag geschreven? Of heb je als docent een dergelijk onderzoek begeleid? Dan kun je dat in de schijnwerpers zetten met de VSR-scriptieprijs!

 

De prijs zal feestelijk worden uitgereikt tijdens de VSR-conferentie op 19 en 20 januari 2017 in Rotterdam. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 150, een jaar lidmaatschap van de VSR (inclusief het tijdschrift Recht der Werkelijkheid) en het op kosten van de VSR bijwonen van de conferentie.

 

De VSR is de interdisciplinaire vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Ruim 150 actieve leden in Nederland en Vlaanderen doen onderzoek naar de effecten van recht, naar hoe burgers recht ervaren, naar maatschappelijke ontwikkelingen die doorwerken in recht enzovoort. Onder de leden zijn juristen, sociologen, antropologen, psychologen, economen, historici, bestuurskundigen en criminologen. Zie de website rechtensamenleving.org.

 

Voor de prijs zijn wij op zoek naar scripties en onderzoeksverslagen op het niveau van de master. Het moet gaan om een sociaalwetenschappelijk verslag op het terrein van recht en samenleving. De jury hanteert als belangrijkste beoordelingscriteria: originaliteit, kwaliteit van de onderzoeksmethode, bijdrage aan kennis en/of theorievorming over recht en samenleving. De scriptie mag in het Nederlands of het Engels zijn geschreven.

 

De scriptie moet zijn geschreven na september 2014 en moet worden aangemeld voor 15 november 2016. Aanmelding geschiedt door toezending van de scriptie aan Heleen Weyers en dient vergezeld te worden van een aanbevelingsbrief van de begeleider/beoordelaar. Richt je inzending per e-mail aan h.a.m.weyers@rug.nl.

 

De samenstelling van de jury is als volgt:

Dr. Koen Van Aeken, universitair hoofddocent, Universiteit van Tilburg

Dr. Agnes Schreiner, universitair docent, Universiteit van Amsterdam

Dr. Heleen Weyers, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen

 

Eerdere prijswinnaars:

  • 2000, Heidy Rombouts: De rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie.
  • 2002, Jellienke Stamhuis: Zelfregulering en de bedrijfscode.
  • 2004, Roel Gerits: Restorative Justice in South African Townships.
  • 2006, Elke van Hellemont: Ketens van heden, determinanten van de oververtegenwoordiging van Marrons in Surinaamse gevangenissen.
  • 2008, Marc Simon Thomas: Brandnetels en boete, Rechtspluralisme en interlegaliteit in Ecuador.
  • 2010, Silke Praagman: Verschillen in de rechtszaal geoorloofd? Een onderzoek naar de verhouding tussen de gedifferentieerde werkwijze van comparitierechters en de eisen die aan het proces van rechtspreken worden gesteld.
  • 2012/13, niet uitgereikt.
  • 2015, Carrie van der Kroon: ‘I write with the right’, The legal consciousness of Ngäbe migrant children between Panamá and Costa Rica and the vernacularization of the UN CRC.
Advertenties
%d bloggers liken dit: