Studiemiddag Wetenschap en beroepspraktijk – 10 november 2016

Studiemiddag Wetenschap en beroepspraktijk – 10 november 2016

In de praktijk wordt vaak met de mond beleden dat de beroepspraktijk en de wetenschap elkaar nodig hebben: zo kunnen professionals in de veiligheidszorg hun analyses van aan te pakken problemen en de gereedschapskist verbeteren op basis van wetenschappelijke inzichten. Wetenschappers op hun beurt hebben de empirie van de beroepspraktijk nodig om materiaal te verzamelen om hun hypothesen en theorieën te toetsen. Zo bezien lijkt het een ideaal huwelijk. De realiteit van alle dag leert echter dat er afstand bestaat tussen de wetenschap en de beroepspraktijk, inclusief de veiligheidszorg. Daarvoor worden verschillende verklaringen geopperd: onderzoekers zouden onvoldoende aansluiten op vragen die in de praktijk leven, onderzoekers weten niet altijd praktijkvragen recht te doen en tot slot hebben ze de neiging om vooral te publiceren in gremia die sterk gericht zijn op een wetenschappelijk publiek. De beroepspraktijk daarentegen neemt in de hectiek van alle dag te weinig tijd om zich te verdiepen in onderzoeksbevindingen en is niet altijd in staat om een vertaling te maken van abstracte onderzoeksconclusies naar het werk van alle dag. Ook zou de beroepspraktijk niet altijd openstaan voor adviezen uit de wetenschap.

Naar aanleiding van het themanummer van PROCES over deze thematiek (2016, nr. 5) nodigt de redactie u uit om op 10 november 2016 van 13:00 -18:00 uur bij Avans Hogeschool in ‘s- Hertogenbosch deel te nemen aan een studiemiddag met een aantal auteurs die medewerking aan dit nummer hebben verleend. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Programma:

13:00-13:30: 13:30-13:35:

13:35-13:45:

13:45-14:15:

14:15-14:45:

14:45-15:00: 15:00-15:30:

15:30-16:00:

Inloop met koffie en thee Welkom

Janine Janssen, Avans Hogeschool, Nationale Politie en PROCES

Opening

Ron Tenge, Avans Hogeschool

Lectoraten en praktijkonderzoek

Emile Kolthoff, Avans Hogeschool en Open Universiteit

Onderwijs als verbindende schakel tussen onderzoek en de beroepspraktijk

Henk Huisjes, Politieacademie

Pauze
Fundamenteel onderzoek en de beroepspraktijk

Catrien Bijleveld, Nederlands Studie Centrum Rechtshandhaving

De rol van wetenschap binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen

Arie van den Hurk, Dienst Justitiële Inrichtingen

16:00- 16:30: Methodes voor onderzoek in de beroepspraktijk: exemplarisch onderzoek

Sjaak Khonraad, Avans Hogeschool

16:30-16:45: Afsluiting 16:45-18:00: Borrel

Locatie: Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215, ‘s-Hertogenbosch, ruimte OC.006 (voor route en parkeren zie: http://www.avans.nl/over-avans/contact-en-locaties)

Aanmelden kan via Karlijn Juncker: ka.juncker@avans.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Flyer: uitnodiging-studiemiddag-wetenschap-op-de-werkvloer-10-11-2016

Advertenties
%d bloggers liken dit: