Uitnodiging jaarvergadering VSR, 19-20 januari 2017, Rotterdam

Beste medeleden van de VSR en andere geïnteresseerden,

Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan de VSR Jaarvergadering, die in Rotterdam zal plaatsvinden op donderdag 19 en vrijdag 20 januari 2017. We informeren jullie hieronder over de opzet en het thema en geven ook alvast enige andere informatie.

Opzet

Overeenkomstig de gebruikelijke opzet voor de jaarvergadering nodigen wij alle betrokken collega’s en geïnteresseerden van harte uit om actief acte de presence te geven. Wil je een workshop organiseren? Heel graag! Heb je een idee voor een presentatie? Laat het ons weten! Vanuit de Rotterdamse organisatie hopen en rekenen wij op een breed palet aan bijdragen. Wij verwelkomen ‘traditionele’ rechtssociologische bijdragen evenzeer als empirisch-juridische studies. Wij bieden ook graag gelegenheid voor papersessies die vanuit een rechtstheoretisch of -filosofisch gezichtspunt of vanuit een criminologisch perspectief worden georganiseerd. Wij hopen op de aanwezigheid van een diversiteit aan perspectieven in de workshops. Het lijkt ons – gegeven het onderstaande thema van deze jaarvergadering – ook spannend als bij een meer traditionele rechtssociologische sessie een empirisch-juridische collega wordt gevraagd als referent – en omgekeerd. Met deze jaarvergadering streven wij naar een ontmoetingsplaats van verschillende thema’s en van diverse sociaal- en gedragswetenschappelijke perspectieven op de bestudering van het recht.

Belangstellenden kunnen uiterlijk 15 september 2016 voorstellen voor de jaarvergadering (workshops, presentaties of papersessies) mailen naar Roel Pieterman (pieterman@law.eur.nl). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. In oktober hopen we het voorlopige programma bekend te kunnen maken.

Thema

Het thema van de jaarvergadering is “Empirical legal studies: fad or feud?” Wij hebben professor Hans-Wolfgang Micklitz van het European University Institute (het onderzoeksinstituut van de EU te Florence) bereid gevonden de conferentie als keynote speaker te openen. Over dit thema merken wij ter oriëntatie het volgende op.

De opkomst van empirisch-juridisch onderzoek is een veelbesproken onderwerp. Daarbij wordt meestal haastig vermeld dat empirisch-juridisch onderzoek zeker niet nieuw is, dat het zeker al vanaf begin jaren van de vorige eeuw wordt verricht. Hieraan wordt dikwijls toegevoegd dat empirisch-juridisch onderzoek in verhouding tot het interpretatieve/juridisch-dogmatisch/doctrinair rechtswetenschappelijke onderzoek nog steeds een betrekkelijk marginale positie inneemt. Tegelijk is duidelijk dat empirisch-juridisch onderzoek op verschillende plaatsen groeit, institutionaliseert en aan legitimiteit wint. Waar komt deze toenemende populariteit vandaan? En waar vindt die plaats? De groei van het empirisch-juridische onderzoek lijkt immers in belangrijke mate voorbij te gaan aan de lange onderzoekstraditie van de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht door sociaalwetenschappers (rechtssociologen en -antropologen). Deze disciplines bestuderen het recht empirisch als een vorm van sociale controle, in termen van de wisselwerking tussen recht en samenleving en onderzoeken de sociale werking van het recht. Ook lijkt de groei grotendeels voorbij te gaan aan kwalitatief onderzoek. Blijkbaar moet de groei van empirisch-juridisch onderzoek elders worden gezocht. Maar waar? Wat draagt bij aan deze groei? En wat moeten wij van deze ontwikkeling vinden?

Met een paneldiscussie over dit thema ronden wij op vrijdag de bijeenkomst af.

Publiceren

De redacties van Recht der werkelijkheid en van Erasmus Law Review hebben hun warme belangstelling voor deze jaarvergadering uitsproken. Zij komen graag met zowel organisatoren van workshops als met individuele onderzoekers in contact over de mogelijkheden om in hun tijdschriften te publiceren. Iedereen is van harte uitgenodigd om zich bij de redacties van deze tijdschriften te melden met een suggestie voor een publicatie. Beide tijdschriften staan open voor afzonderlijke artikelen, maar ook voor (bijdragen aan) themanummers.

Locatie

De jaarvergadering zal plaatsvinden op de Woudestein Campus van de Erasmus Universiteit. Hier heet Erasmus School of Law (ESL) ons van harte welkom en helpt de conferentie mogelijk te maken. De Campus is volop ‘in beweging’; sinds enkele jaren vinden sloop en bouw en her- of verbouw ruimschoots plaats. Het lijkt de stad Rotterdam zelf wel! Het vernieuwde onderkomen van ESL zal nog niet ‘af’ zijn, maar wellicht kunnen we een sneak preview organiseren.

Lunch en borrel vinden ook plaats op de Campus en het diner wordt donderdagavond gehouden in het centrum van Rotterdam. Wij zullen zorgen dat enkele hotels voorbereid zijn op deze conferentie en tijdig bekendmaken welke dat zijn.

Wij hopen jullie enthousiast gemaakt te hebben voor deelname – hoe actiever hoe beter! – aan de VSR jaarvergadering van komend jaar in Rotterdam.

Roel Pieterman (secretaris)

Nick Huls

Peter Mascini

Wibo van Rossum

Suzan Stoter

Deze uitnodiging in Word: Uitnodiging voor VSR Jaarvergadering 2017

Korting voor studenten

Studenten krijgen via de VSR de mogelijkheid het congres bij te wonen tegen een sterk gereduceerd tarief (75%). Studenten die hiervoor belangstelling hebben kunnen contact opnemen met Nienke Doornbos, n.doornbos@uva.nl. Voor studenten een informatieve en vooral gezellige kennismaking met de VSR!

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: