Vacature: Promovendus ‘effecten van (de dreiging van) aansprakelijkheid op het gedrag van medici’

Promovendus ‘effecten van (de dreiging van) aansprakelijkheid op het gedrag van medici’ (1,0 fte)

Functie
Als promovendus gaat u onderzoek verrichten naar de mate waarin het bestaan van de mogelijkheid van civielrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van invloed is op het professionele gedrag van medici. Daarbij zult u met name onderzoek doen naar de perceptie binnen de beroepsgroep over de invloed van het aansprakelijkheidsrecht (in brede zin) op het gedrag van medici. Tijdens het onderzoek zult u een multidimensionale aanpak hanteren. Ten eerste zult u een analyse maken van het relevante juridische kader, waarin de verschillende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van medici zijn neergelegd. Daarnaast zult u door middel van een kwalitatief-empirische studie inzicht verkrijgen in de percepties van de beroepsgroep op de effecten van deze verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op hun professionele gedrag.
Profiel
Een belangrijke uitdaging van dit project is het hanteren van een multidimensionale aanpak en het leggen van verbanden tussen juridische mechanismen van aansprakelijkheidsstelling en de effecten daarvan in de praktijk. Om het gewenste niveau van synergie te verkrijgen, zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

  • zeer gemotiveerd is voor/affiniteit heeft met het doen van wetenschappelijk onderzoek en in het bijzonder met de multidimensionale bestudering van het recht;
  • in het bezit is van een masterdiploma Rechtsgeleerdheid, met excellente resultaten (of dit diploma voor september 2016 verwacht te behalen);
  • bij voorkeur een specialisatie op het terrein van het (civiele) aansprakelijkheidsrecht heeft gedaan, en tevens belangstelling heeft voor straf- en tuchtrecht;
  • de Engelse taal op academisch niveau beheerst;
  • bij voorkeur ervaring heeft met of geschoold is in het uitvoeren van kwalitatief empirisch onderzoek.

Onderzoeksgroep

Het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) is een groep van wetenschappelijke onderzoekers binnen het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht die gezamenlijk multidisciplinair onderzoek verrichten naar de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in Nederland, in Europa en daarbuiten. Eén van de vragen die binnen het aansprakelijkheidsrecht in Nederland, en ook binnen de onderzoeksgroep Ucall, sterk leeft, is wat de regulerende kracht is van juridische aansprakelijkheidsstelling en verantwoordelijkheidstoedeling en hoe ver die kan reiken. Werken juridische normen inzake (tuchtrechtelijke, strafrechtelijke of civielrechtelijke) aansprakelijkheid preventief? Beïnvloeden ze toekomstig gedrag? En zo ja, hoe werkt dat, en waarom is dat zo? Of zo nee, waarom is dat niet het geval? Door middel van dit onderzoek draagt u bij aan de beantwoording van dergelijke vragen.

Aanbod
Het betreft een tijdelijke functie voor vier jaar in de functie van promovendus conform het universitaire functie-ordeningssysteem (UFO). Inschaling vindt plaats volgens de CAO Nederlandse Universiteiten. Het aanvangssalaris bedraagt in beginsel € 2.174,- bruto per maand (Promovendus-schaal) en wordt jaarlijks verhoogd tot maximaal € 2.779,- in het vierde jaar.

Aanstelling geschiedt aanvankelijk voor een periode van achttien maanden. Bij een positieve evaluatie wordt de aanstelling verlengd met tweeënhalf jaar. De Universiteit Utrecht heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Verder bieden wij goede pensioenvoorzieningen en flexibele arbeidsvoorwaarden. Kijk voor meer informatie op Werken bij de Universiteit Utrecht.

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is één van de grote faculteiten binnen de Universiteit Utrecht. Het departement Rechtsgeleerdheid, dat hiervan deel uitmaakt, is één van de oudste departementen van de Universiteit Utrecht, ondergebracht in een aantal monumentale panden in het centrum van de stad Utrecht, met ca. 3200 studenten en 400 personeelsleden. Het departement kent een breed scala aan disciplines, een veelzijdig onderwijsaanbod, gerenommeerde onderzoeksprogramma’s en een uitstekend geoutilleerde Juridische Bibliotheek.

‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs en de unieke Utrecht Law Colleges met hun verdiepende onderwijsactiviteiten. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van het recht – privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht, alsmede internationaal en Europees recht – en de verbanden daartussen. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol blijven spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

U gaat werken bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Deze afdeling verzorgt het privaatrechtelijk onderwijs in de bachelor (verplichte vakken en keuzevakken), waaronder het togatraject, het notarieel recht traject, en het multidisciplinaire traject, de master Privaatrecht, de master Notarieel recht, de master Onderneming  en Recht, en de Legal Research Master. Het Molengraaff Instituut neemt deel aan de departementale en universitaire onderzoeksprogramma’s en in tweede en derde geldstroomprojecten. Hierbij wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd.

Aanvullende informatie
Voor additionele informatie en vragen kunt u contact opnemen met prof. mr. I. Giesen (i.giesen@uu.nl) en mr. E.R. de Jong (e.r.dejong@uu.nl). Een uitgewerkte onderzoeksopzet is bij mr. De Jong op te vragen.

#LI-POST

Solliciteren
Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 21 juni 2016 richten aan prof. mr. I. Giesen en mr. E.R. de Jong.  U kunt solliciteren via onderstaande link.  Op vrijdag 24 juni hoort u of u bent uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op donderdag 30 juni 2016 of vrijdag 1 juli 2016.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reageren uiterlijk
20/06/2016
Advertenties
%d bloggers liken dit: