15 April Afscheidsrede Nick Huls in Leiden

Uitnodiging

Het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van het college waarmee

Prof. Mr Nick Huls

afscheid zal nemen als hoogleraar rechtssociologie

Het college zal worden gehouden op vrijdag 15 April 2016, klokke 16.15 uur in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. Het afscheidscollege heeft als titel:

VERGEEF ONS VAKER ONZE SCHULDEN, naar een schone lei 2.0

Na afloop van het afscheidscollege bestaat gelegenheid om de heer Huls de hand te drukken tijdens een receptie in het Academiegebouw.

Voor hoogleraren geldt dat er togaprotocol wordt gehanteerd.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden verzocht zich aan te melden via http://www.leidenuniv.nl/agenda

N.B. U wordt verzocht 10 minuten voor de aanvang van de plechtigheid aanwezig te zijn. De parkeermogelijkheid in de nabijheid van het Academiegebouw is beperkt. Hoogleraren die elders benoemd zijn mogen, indien aangemeld bij de secretaris van de Raad van Decanen, meelopen in het cortège. (M.Wanders@BB.Leidenuniv.NL)

Advertenties
%d bloggers liken dit: