18 februari: De R/rechtspraak als kunstwerk

R/rechtspraak als kunstwerk

“Het functioneren van de R/rechtspraak vereist praktische wijsheid, kennis van de samenleving en juridisch vakmanschap. In die volgorde. (…) Misschien moet je Plato weer eens lezen, en al die ander denkers die van mening waren dat de R/rechtspraak orde schept in de samenleving. R/rechtspraak die orde schept in ons denken is net zo goed een kunstwerk als een roman of een gedicht.”(variatie op Willem Witteveen)

Witteveen schreef over wetgeving via een metafoor.
Een metafoor kan een verschijnsel vergroten maar ook aspecten verhullen.
Wat betekent dit voor ons?

Neem een kunstwerk (beeld, boek, dvd, foto, gedicht, muziek, schilderij, video, etc.) dat voor u de R/rechtspraak verbeeldt, mee naar de afsluitende ronde van de SSR Zesdaagse 2015/2016 (*):

De R/rechtspraak als kunstwerk

Door:

Sanne Taekema (hoogleraar rechtstheorie)
Edgar du Perron (hoogleraar privaatrecht)

Donderdag 18 februari
14:00 – 17:00 uur
Jaarbeurs (Beatrixgebouw), Utrecht

(*) Een afbeelding hiervan mailen naar onderstaand adres mag ook.

Iedere geïnteresseerde binnen de Rechtspraak is welkom.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar events@ssr.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

NB VSR: de zinsnede ‘Iedere geïnteresseerde binnen de Rechtspraak’ sluit niet uit dat ook studenten en medewerkers van universiteiten toegang krijgen.

Advertenties
%d bloggers liken dit: