Staat Als Fantoom. Van Heilige Geest Tot Managementstaat

Tot diep in de vorige eeuw werd aan juridische faculteiten in Nederland het vak staatsrecht gedoceerd. Voor zover dat nog steeds gebeurt, zal het vak niet veel meer voorstellen (dat was al het geval toen ik ruim tien jaar geleden stopte dit vak te verzorgen). Niet dat de staat heeft opgehouden te bestaan, maar veel dat hem voordien aanging, is uit de publieke ruimte gestoten. Een aanmerkelijk deel ervan is via ‘externalisatie’ (door privatisering buiten de overheid brengen) in de privaatrechtelijke sfeer terecht gekomen. Een ander deel is geabsorbeerd in hybride organisatievormen bekend onder de term ‘gouvernance’. Beide soorten ingrepen, externalisatie en gouvernance, hebben tot doel de politieke controle af te schudden of te ontwijken. Het ‘democratisch tekort’ dat daardoor wordt gecreëerd, is dus niet alleen een Europees maar ook een binnenlands verschijnsel.

Lees verder in de bespreking van Thom Holterman van Pierre LEGENDRE, Fantômes de l’État en France. Parcelles d’histoire, Fayard, Paris, 2015, 234 blz., prijs 19 euro.

Advertenties
%d bloggers liken dit: