20 november gezamenlijke studiedag VSR en VWR: “De wet als kunstwerk: autonomie en regelgerichtheid”

“De wet als kunstwerk: autonomie en regelgerichtheid”

 

Symposium ter ere van het boek De wet als kunstwerk van Willem Witteveen

 

Vrijdag 20 november 2015, 12.30-17.00

Faculteit Rechtsgeleerdheid (Raadzaal), Achter Sint Pieter 200, Utrecht (let op: dit is een gewijzigde locatie!)

Organisatie: Bald de Vries en Nienke Doornbos

 

De VWR en VSR organiseren op vrijdag 20 november een gezamenlijke studiedag over het thema wetgeving, waarbij De wet als kunstwerk van wijlen Willem Witteveen als inspiratie dient. Wetgeving is tegenwoordig diffuser dan pakweg 40 of 50 jaar geleden het geval was. Zo wordt er vaker gebruik gemaakt van open normen en kaderwetgeving, waarbij de precieze invulling van de regels wordt overgelaten aan de rechter of aan een lagere wetgever. Vanuit rechtsstatelijk perspectief zijn dan ook kritische kanttekeningen te plaatsen op de manier waarop wetgeving tot stand komt en voor welk doel het wordt geformuleerd en dat gebeurt ook met enige regelmaat.

 

Witteveen waarschuwt voor de “onuitgesproken vooronderstelling dat wetten een soort instrument zijn”. De wet is, zo vervolgt hij, “in de eerste plaats een maatschappelijke betekenisconstructie die als een bijzonder soort kunstwerk kan worden begrepen”.

 

In dit symposium willen we ingaan op twee van de “tien geboden” die Witteveen in zijn boek bespreekt, namelijk autonomie en regelgerichtheid. Deze worden ingeleid door Pauline Westerman en Ernst Hirsch Ballin, gevolgd door referaten om debat en discussie te stimuleren.

 

Aanmelden kan door een mail te sturen aan: Rechten.SBRSecretariaat@uu.nl

 

Programma

 

Voorzitters: Prof. B.R. (Bärbel) Dorbeck-Jung, emeritus hoogleraar Regulation and Technology, Universiteit Twente en prof. B. (Bart) van Klink, hoogleraar Methoden van recht en rechtswetenschap, Vrije Universiteit

 

12.30-13.00 uur          Inloop met koffie en thee

13.00-13.05 uur         Opening eerste deel door voorzitter prof. dr. B.R. (Bärbel) Dorbeck-Jung

13.05-13.30 uur         Voordracht door prof. dr. P.C. (Pauline) Westerman, hoogleraar rechtsfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen n.a.v. het ‘negende gebod van Witteveen voor goed bestuur’: autonomie

‘Men moet waar dit kan aan zelfregulering de voorkeur geven boven regulering, om zo de autonomie van de burgers (als zelfwetgevers) te bevorderen’ (Witteveen 2014, p. 38)

13.30-13.40 uur         Commentaar door Rutger Fransen en Hugo Boom, studenten Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht

13.40-13.50 uur         Commentaar door prof. dr. N.J.H. (Nick) Huls

13.50-14.30 uur         Discussie

 

14.30-15.00 uur          Pauze

 

15.00-15.05 uur         Opening tweede deel door voorzitter prof. B. (Bart) van Klink,

15.05-15.30 uur         Voordracht door prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin, hoogleraar constitutioneel recht, Universiteit van Tilburg en Universiteit van Amsterdam m.b.t. het ‘tiende gebod van Witteveen voor goed bestuur’: regelgeleidheid

‘Men moet het milde despotisme van het bureaucratische regime zien te vermijden’ (Witteveen 2014, p. 25).

15.30-15.40 uur         Commentaar door Sam Quax en Tim Bleeker, studenten Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht

15.40-15.50 uur         Commentaar door prof. A.B. (Ashley) Terlouw, hoogleraar Rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen

15.50-16.30 uur         Discussie

 

Afsluiting

 

Aansluitend is er een borrel in café Lofen, Domplein 17.

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: