Thom Holterman blogpost over Recht, Onrecht, Vijandstrafrecht: Rechtskritiek

Twee recent besproken biografieën gaven een beeld van heel verschillende wetsovertreders, Auguste Blanqui en Alexandre Jacob. De eerst genoemde is een 19de eeuwse Franse sociaal revolutionair; de ander een vroeg 20steeeuwse Franse inbreker en anarchist. Beiden handelden vanuit politieke motieven en bonden – beiden op heel verschillende wijze – de strijd aan tegen de rijken, tegen sociale onrechtvaardigheid. Met hun handelen tastten zij tevens de bestaande orde aan, zo vonden de heersende machthebbers die hen ervoor straften. Beiden brachten een groot deel van hun leven in detentie of ballingschap met dwangarbeid door. De machthebbers straften hen voor hun strijd om rechtvaardigheid terwijl die zelfde machthebbers het sociaal onrecht waaronder de bevolking leed, onaangetast lieten. 

Lees verder.

Advertenties
%d bloggers liken dit: