1 juli: Jan Biemans over Paul Scholten, de Man en zijn Werk

Het algemeen rechtshistorisch dispuut Salvius Julianus heeft Jan Biemans met genoegen bereid gevonden op woensdag 1 juli om 1700 uur des namiddags in de Molengraaffzaal te spreken over:

Paul Scholten, de Man en zijn Werk

Onze vader, van het Algemeen Deel, en van veel meer dat nog steeds onder ons is en zal blijven uit de recente rechtsgeschiedenis.

Borrel na afloop.

Allen zeer hartelijk uitgenodigd en welkom.

Hartelijke groet,
Michael

J.M. (Michael) Milo
Custos Scientiae Salvius Julianus
Rechtsgeschiedenis en vergelijkend vermogensrecht
Legal History and Comparative Property Law
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Janskerkhof 12
3512 BL Utrecht

T +(31)0302537173/7153
E j.m.milo@uu.nl

Advertenties
%d bloggers liken dit: