Vacature Universitair Docent Rechtstheorie, UU

Universitair Docent Rechtstheorie (1,0 fte)

Functie
De universitair docent zal voor 0,8 fte worden ingezet voor organisatie- en onderwijstaken binnen de taakgroep Rechtstheorie van de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie (SBR). U draagt bij aan het organiseren, voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van de rechtstheorie in brede zin. Het zwaartepunt van het rechtstheoretische onderwijs ligt in drie verplichte vakken in de bachelor: Grondslagen van recht, Perspectieven op recht en Algemene rechtsleer). Een deel van het (ook Engelstalige) onderwijs gebeurt binnen het programma van het Utrecht Law College.
Uw onderzoek (minimaal 0,2 fte) vindt plaats in het kader van één van de vijf onderzoeksprogramma’s van het Departement Rechtsgeleerdheid (zie hieronder).
U heeft ook taken in de organisatie van de afdeling SBR als geheel en u onderneemt daarin initiatieven. De aanstelling is in beginsel voor een jaar, met uitzicht op een verlenging.
Daarnaast verwachten wij van u dat u:
• studenten begeleidt bij hun afstudeerwerk voor de bachelor, bij masterscripties en eventueel bij andere onderzoeksprojecten;
• publiceert in Nederlandse en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften;
• tweede en derde geldstroomonderzoek (mede) initieert en uitvoert;
• wetenschappelijke kennis ook voor leken toegankelijk maakt;
• betrokken bent bij de organisatie als geheel.

Profiel
Voor de functie van universitair docent zoeken wij een gepromoveerde jurist, filosoof of sociale wetenschapper met een brede oriëntatie op de rechtsfilosofie, de rechtstheorie en/of empirische studies van het recht.

 

Zie voor meer info de website van de UU en ook hier.

Advertenties
%d bloggers liken dit: