20 november promotie Brian Gibson aan de UvA

Met genoegen bericht André Hoekema dat hij op 20 november a.s., 12 uur in de Agnietenkapel van de UvA, als promotor de promotie verzorgt van de Amerikaan Brian Gibson, met als thema: The Pursuit of the Rule of Law within a Pluri-Legal Environment. Female Circumcision. A Case Study.
Gibson kent landen in Afrika goed, en bestudeert in Tanzania met een diepgaande case study de spanningen tussen ineffectief statelijk recht en het locale recht van een omvangrijke gemeenschap, de Gogo die zich bevinden in de buurt van Dodoma. De case study leert hem hoe onder de Gogo vrouwenbesnijdenis frequent wordt gehanteerd en een deel is van de eigen identiteit. “Top down” verbod in statelijk recht en nogal arrogante activiteiten van ngo’s hebben geen invloed. Hij laat zien hoe de enige weg naar verandering gebaseerd is op samenwerking met de locale gemeenschap.

Advertenties
%d bloggers liken dit: