Call for papers voor de workshop ‘Legal Culture 2015’ op de VSR Conferentie in Antwerpen

Legal Culture 2015

Organisatie: Wibo van Rossum, Agnes Schreiner

Voor deze sessie willen we iedereen uitnodigen om expliciet te maken in welke zin “Legal Culture” in recent onderzoek door hem/haar is geoperationaliseerd of geconceptualiseerd. We willen nagaan of er een 21ste eeuws concept in omloop is dat kan wedijveren met concepten van eerdere eeuwen.

Zie bijgaand de gehele uitnodiging voor de workshop: Legal Culture 2015 VSR sessie Van Rossum Schreiner

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Agnes Schreiner en Wibo van Rossum.

Advertenties
%d bloggers liken dit: