Rechtsveelvoud: Positieve Anarchie En Het Recht

Het onlangs verschenen boek van de Duitse jurist Rainer Maria Kiesow, die in Frankrijk doceert aan de EHESS te Parijs (École des Hautes Études en Sciences Sociales), heeft als titel L’unité du droit (Eenheid van het recht). Het boek gaat ook over dat onderwerp. Maar let op, waarschuwt hij in het ‘Woord vooraf’: dit boek is geschreven met het oog op het afbreken van het denkbeeld over eenheid (van het recht). Die eenheid bestaat helemaal niet, ze is namelijk onmogelijk, zo betoogt hij met verve.

De boekbespreking door Thom Holterman is hier te vinden.

Advertenties
%d bloggers liken dit: