Oproep voor de VSR Scriptieprijs 2015

De VSR heeft in 2000 een scriptieprijs ingesteld voor scripties op het vakgebied van de vereniging, de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Het gaat om scripties geschreven in de laatste fase van een universitaire studie, dus een afstudeerscriptie of eindverhandeling. De scriptie handelt over de productie of werking van recht vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief (b.v. de sociologie, antropologie, psychologie, economie, geschiedenis of bestuurskunde). (NB Het terrein van de criminologie valt buiten het domein van de VSR.) De jury hanteert voor de toelating van de scriptie dezelfde criteria als de redactie van Recht der werkelijkheid voor de toelating van een artikel.
De prijs wordt om het jaar ter beschikking gesteld. Iedereen kan een scriptie aanmelden. Oproepen aan docenten en studenten om goede scripties aan te melden zullen langs verschillende kanalen verspreid worden.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 100, een jaar lidmaatschap van de VSR (inclusief de jaargang Recht der Werkelijkheid) en het op kosten van de VSR bijwonen van de Jaarvergadering. Daarnaast zal worden bekeken of de scriptie omgewerkt kan worden tot een artikel voor Recht der Werkelijkheid.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens de VSR-jaarvergadering op 15 en 16 januari 2015 in Antwerpen.

De scriptie moet zijn geschreven na september 2012 en moet worden aangemeld voor 1 december 2014. Aanmelding geschiedt door toezending van de scriptie aan Roel Pieterman als de secretaris van de jury en dient vergezeld te worden van een aanbevelingsbrief van de begeleider/beoordelaar. Richt uw inzending aan:

  1. Roel Pieterman, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit, kamer L6-105, Postbus 1738, 3000DR, Rotterdam, Nederland (email: pieterman@frg.eur.nl).

 

De samenstelling van de jury is als volgt:

Prof. dr. J. van Houtte, em. Hoogleraar Rechtssociologie Universiteit Antwerpen

Dr. R. Pieterman, universitair hoofddocent Rechtssociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. H.A.M. Weyers, universitair docent Rechtstheorie, Rijksuniversiteit Groningen

Zie hier voor een uitgebreidere uitnodiging in Word: Oproep aanmeldingen voor de VSR Scriptieprijs 2015

Advertenties
%d bloggers liken dit: