Deadline 21 september: vacature Hoogleraar Rechtspleging RU

Als hoogleraar Rechtspleging ligt de wetenschappelijke leiding en coördinatie van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Rechtspleging binnen het onderzoekcentrum Staat en Recht (SteR) bij u.
U entameert en verricht empirisch (sociaal-wetenschappelijk) en normatief onderzoek op het vlak van rechtspleging.
U bevordert en coördineert de samenwerking tussen de facultaire onderzoekers van het onderzoeksprogramma Rechtspleging en van interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Daarbij bewerkstelligt u dwarsverbanden tussen de diverse juridische wetenschappelijk disciplines die binnen SteR actief zijn op het gebied van de rechtspleging en met de andere onderzoeksprogramma’s van SteR (Grondslagen van publiek recht en Migratierecht). Voorts neemt u de totstandkoming van internationale contacten en samenwerkingsverbanden met het oog op de bestudering van de rechtspleging voor uw rekening.
U onderhoudt nationale contacten en netwerken op het terrein van de rechtspleging, waaronder de samenwerking met de Raad voor de rechtspraak, de Rechtbank Gelderland en het Hof Arnhem-Leeuwarden.
U werft tweede en derde geldstroomsubsidies voor onderzoek (bij internationale en nationale subsidieverstrekkers). Verder wordt van u verwacht dat u promotie-onderzoek aantrekt en de begeleiding van promovendi op u neemt.
U levert een substantiële bijdrage aan de versterking van de internationale positie van het onderzoekscentrum mede door internationale publicaties.
De leeropdracht is enerzijds gericht op het doen van onderzoek, en anderzijds op het verzorgen van onderwijs in de bacheloropleidingen en/of masteropleidingen van de faculteit. Afhankelijk van de specifieke expertise zal de inzetbaarheid van de hoogleraar in het onderwijs worden bezien.

Zie hier voor de melding op de website van de RU incl. nadere info.

Advertenties
%d bloggers liken dit: