5 september: conferentie ‘Toezicht tegen het licht’ op de RU

Op vrijdag 5 september organiseert de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit, ter gelegenheid van de opening van het Grotiusgebouw, de conferentie ‘Toezicht tegen het licht’. Een faculteitsbreed seminar waarin een selectie Nijmeegse juristen vanuit verschillende invalshoeken reflecteren op het thema ‘toezicht’. Toezichthouders werken in een drietal spanningsvelden. Moet het bij toezicht gaan om handhaving van regels, of om het vermijden en voorkomen van schadelijke en risicovolle gedragingen en situaties? Wat is het optimale evenwicht tussen maatschappelijke baten en kosten van toezicht? Is toezicht voldoende onafhankelijk en onpartijdig van beleid, politiek en ondertoezichtgestelden? Aan de orde komen onder andere het toezicht op de financiële sector, op gedrag in openbare ruimten, op de gezondheidszorg, op de onderneming en op juridische beroepsgroepen.

Meer informatie en aanmelding via http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@946480/conferentie-toezicht/ .

Zie ook hier voor meer info en het programma: Conferentie Toezicht – Programma met toelichting

Advertenties
%d bloggers liken dit: