Voorstellen voor een themanummer RdW 2014

Namens de redactie van RdW nodigen wij de leden uit om een voorstel in te dienen voor een themanummer van Recht der Werkelijkheid voor 2014. Neem daarvoor contact op met de redactie en zorg ervoor dat uw voorstel binnen is voor 7 januari.

Redactiesecretaris: Tobias Arnoldussen op otibas@gmail.com.

Advertenties
%d bloggers liken dit: