Rijksuniversiteit Groningen (RUG) – Promovendus Handhavingsinstrumenten in de sociale zekerheid

Job description
Per 1 januari 2014 start aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid het door het Instituut Gak gefinancierde onderzoeksproject ‘Handhaving van onderop: handhavingsinstrumenten in de sociale zekerheid vanuit het perspectief van de burger’. Dit project bekijkt verschillende handhavingsinstrumenten in de sociale zekerheid, analyseert de effecten van deze instrumenten en ontwikkelt op basis hiervan een model voor effectief handhaven. Anders dan in het meeste onderzoek staat hierbij niet het perspectief van de overheid, maar het perspectief van de burger centraal. Het project bestaat uit verschillende deelonderzoeken en wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma ‘Public Trust and Public Law’, een samenwerkingsverband tussen juristen, bestuurskundigen en rechtssociologen.

Een deelonderzoek zal worden uitgevoerd door een promovendus. De kern van dit onderzoek bestaat uit het uitvoeren van een aantal case studies bij verschillende handhavingsorganisaties, toegespitst op inkomens- en samenwoonfraude. Hiervoor zal onder andere gebruik worden gemaakt van dossieronderzoek, het ‘meelopen’ met handhavers en diepte-interviews met burgers en handhavers.

Meer info over de vacature: https://www.academictransfer.com/employer/RUG/vacancy/20594/lang/nl/

Meer info over het onderzoek: INFO_HANDHAVING_VAN_ONDEROP

Advertenties
%d bloggers liken dit: