Jonge NJV Seminar 2013: “Europa: bedreiging of kans?”

Jonge NJV Seminar 2013: “Europa: bedreiging of kans?”

 

Op woensdagmiddag 11 december 2013 vindt van 13:30 tot 18:00 het vierde jaarlijkse seminar van De Jonge NJV plaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 

Een belangrijk deel van ons recht is afkomstig van Europese instituten. Een jurist moet daarom op vrijwel alle terreinen rekening houden met Europese normen die bepaalde beperkingen of juist mogelijkheden met zich meebrengen. Tijdens het seminar, wordt vanuit staat- en bestuurs-, privaat- en strafrechtelijk perspectief nagedacht over de invloed van Europese normen op nationale rechtsstelsels. Aan de hand van drie uiteenlopende en prikkelende pre-essays zullen we de discussie aangaan over de vraag hoe Europese normen en instituten zich verhouden tot nationale normen en instituten, en meer concreet: welke ruimte er is voor de nationale instituten.

 

Sprekers

De dag wordt ingeleid door prof. dr. A.C.M. (Anne) Meuwese (Tilburg University) en voorgezeten door prof. mr. M.J. (Matthias) Borgers (Vrije Universiteit Amsterdam).

 

De pre-essayisten, die zullen spreken op deze dag zijn:

mr. J.W. (Jannemieke) Ouwerkerk (Tilburg University)

mr. H.N. (Hein) Scholtens (Vrije Universiteit Amsterdam)

mr. L.R. (Lize) Glas (Radboud Universiteit Nijmegen).

 

Folkert Jensma zal met een column de dag afsluiten.

 

Na afloop is er een borrel en eventueel een diner.

 

Aanmelding

Het seminar is gericht op jonge juristen, zowel uit de wetenschap als de praktijk. Ook studenten zijn zeer welkom. U kunt er bij aanmelding voor kiezen na afloop van het seminar mee te gaan dineren, schrijf u dan in via de website vóór 5 december 2013. Gaat u niet mee eten schrijf u dan in vóór 9 december 2013. Bent u al lid van de NJV? Dan is deelname aan het seminar kosteloos. Bent u geen lid van de NJV, dan dient u dat eerst te worden. Lid bent u al voor €30,- per jaar.

Voor meer informatie over het programma en om aan te melden zie de website: www.jnjv.nl.

 

We zien u graag op woensdag 11 december 2013!

 

Met vriendelijke groet,

het organiserend comité,

 

Lisanne Groen

Marjolein Cupido

Martien Schaub

Lonneke Stevens

Linda Kesteloo

Nadia Ismaili

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: