Deadline 30 september: J.C. Baak Afstudeerprijs

Aankondiging van de J.C. Baak Afstudeerprijs . De Prijs is bestemd voor een student die een scriptie heeft geschreven in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

In deze aankondiging vindt u meer informatie: Circulaire Baak Prijs 2013

Graag maak ik u erop attent dat de uiterste datum voor het doen van voordrachten voor de J.C. Baak Prijs 30 september a.s. is.

U kunt uw voordracht richten aan het secretariaat van de Hollandsche Maatschappij te Haarlem.

 

Met vriendelijke groet,

Saskia van Manen

 

 

Drs. S. van Manen, secretaris

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Postbus 9698

2003 LR  Haarlem

tel. 023-5321773

fax 023-5362713

secretaris@khmw.nl / www.khmw.nl

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: