Workshop op de VSR conferentie in 2014: Universele waarden in een globaliserende samenleving

Workshop: Universele waarden in een globaliserende samenleving

Indien men het cultureel relativisme aanhangt, zal men vermoedelijk verwachten dat een globaliserende samenleving met haar grote variatie aan waarden en rechtssystemen zich zal ontwikkelen naar een rechtspluralistisch liberalisme.

Maar zien we dat werkelijk gebeuren? De ontwikkeling sinds de eerste wereldoorlog gaat in een andere richting. Wereldwijd zoekt men naar gemeenschappelijke waarden en normen die in toenemende mate in verdragen worden vastgelegd. Op nationaal niveau kan een zekere eigenheid blijven bestaan. Men lijkt er – bewust of onbewust – van uit dat er menselijke waarden zijn die wereldwijd gedeeld worden en (daarom?) opgelegd moeten worden.

Kan het bestaan van universeel menselijke waarden in het recht verdedigd worden? Is de variatie niet te groot? En als er dan universele waarden zijn, hoe kunnen we die het best onderzoeken? Wordt het selecteren van waarden dan niet gekleurd door de waarden die wij zelf hebben? Zijn de rechten van de mens bijvoorbeeld niet te zeer westerse waarden? Of worden afwijkende culturele waren tot een eenheid gekneed, juist door te stellen dat er universele rechten zijn. Hebben met andere woorden mensenrechten een constitutief effect?[1] Anders gezegd: kunnen we menselijke waarden het best afleiden uit de menselijke natuur (zie ook het natuurrecht), uit de verdragen die zij sluiten (zie ook rechtspositivisme), uit hun cultuur (zie ook interactionisme) of uit alle drie?

In deze workshop kunnen drie sprekers gedurende 15-20 minuten hun standpunt toelichten. Hendrik Gommer zal spreken over ‘Het recht op gezinsleven als universele waarde: een biologisch perspectief’.

Participanten worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden als tweede en derde spreker. Het onderwerp dient de kernvraag te betreffen: ‘Zijn er universele waarden en als deze er zijn, hoe dient men deze te bestuderen?’

Aanmeldingen graag sturen aan hendrikgommer@hetnet.nl met een cc aan a.w.bedner@law.leidenuniv.nl.

Zie hier de gehele uitnodiging voor de workshop: Workshop Universele waarden in een globaliserende samenleving
Advertenties
%d bloggers liken dit: