13 september afscheidsrede Henk Elffers

Op vrijdag 13 september houdt  Henk Elffers zijn afscheidsrede aan de Vrije Universiteit met de titel Niet bij blauw alleen: de burger als zijn broeders hoeder.

 

Wanneer iemand overweegt een misdrijf te plegen, moet hij beducht zijn dat iemand hem daarbij zou kunnen opmerken. Betrapt worden bij een misdrijf heeft immers consequenties, allereerst van sociale aard: vrienden, familie, collega’s zullen het meestal afkeuren. In tweede instantie zijn er strafrechtelijke consequenties: wie gezien wordt, moet vrezen dat zijn wandaad aan de politie wordt doorgegeven en dat hij aangehouden en berecht wordt. Het risico dat een overtreder loopt komt dan ook in eerste instantie van andere burgers, die we ‘guardians’ of ‘hoeders’ noemen, mensen die zonder enige strafrechtelijke rol toch een bedreiging voor een potentiële overtreder vormen: zij kunnen hem in het oog krijgen, in de gaten houden, optreden of de autoriteiten waarschuwen. Informele guardians vormen soms zelfs zonder dat te weten een bedreiging voor een dader-in-spe.

 

Nu wordt door de politie vaak de hulp van burgers ingeroepen nádat een misdrijf eenmaal heeft plaatsgevonden. In zijn afscheidsrede betoogt Henk Elffers dat er veel te winnen is bij het stimuleren van guardianschap vóórdat een misdrijf plaatsvindt. Aanwezigheid op zichzelf is vaak al voldoende, zonder dat de guardian behoeft op te treden. Door te stimuleren dat er mensen aanwezig zijn daar waar en op tijdstippen wanneer het risico op een misdrijf groot is, kan het hoederschap van burgers worden uitgebuit. Dat kan bijvoorbeeld door passend ontwerp van de openbare ruimte (bushaltes, fietstunneltjes, parkeerplaatsen, winkelstraten, sportfaciliteiten), waardoor er mensenstromen ontstaan op plaatsen en momenten dat er behoefte is aan guardianschap. Op die manier wordt de burger zijn broeders hoeder.

 

Symposium en afscheidsrede

Henk Elffers was gedurende zes jaar hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging aan de Faculteit Rechten van de Vrije Universiteit en hij was als senior-onderzoeker verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving NSCR. Ter gelegenheidvan zijn afscheid organiseert het NSCR het symposium Tijd, Ruimte en Criminele Keuzes op 13 september van 9.15 – 15.15. Meer informatie over dit symposium vindt u op de NSCR website www.nscr.nl alwaar ook een inschrijfformulier.

 

Voor de afscheidsrede is aanmelding niet nodig, hij vindt plaats op vrijdag 13 september om 15.45, in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (www.vu.nl ).

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: