Uitnodiging VWR Wintervergadering 24 januari 2014

Wij willen u graag van harte uitnodigen voor de wintervergadering van de VWR. Zij vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 januari 2014, aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. De vergadering wordt geopend en afgesloten met een debat tussen wetenschappers over het thema ‘Op de grens van recht en moraal: biotechnologie en het menselijk lichaam’.

 

Thema Wintervergadering 2014

 

Traditioneel neemt het menselijk lichaam een bijzondere positie in het recht in. Door de opkomst van de medische biotechnologie is echter de regulering van het menselijk lichaam in toenemende mate complexer geworden. Biologische grenzen als geboorte, dood, mannelijk en vrouwelijk – waarmee in zekere zin ook de grenzen van rechtelijke regulering van het lichaam waren gegeven –  vervagen door biotechnologische ontwikkelingen. Steeds vaker worden biologische grenzen een onderwerp van beslissingen. Deze groeiende zelfbeschikking zorgt zowel voor subjectivering van de mens als objectivering en werpt morele vragen op over de essentie van de menselijke natuur.

 

Nu de medische biotechnologie betrekking heeft op de kern van het menszijn, worden we in de regulering hiervan geconfronteerd met fundamentele vragen over de grenzen van het recht.

 

Tijdens deze VWR-vergadering zal er aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre het recht in staat is om te gaan met de veranderingen en mogelijkheden die de biotechnologie met zich meebrengt. Daarnaast speelt ook de vraag hoe de regulering plaats moet vinden, in het bijzonder de vraag wie er betrokken moeten zijn in het besluitvormingsproces ten aanzien van de moreel beladen kwesties die deze ontwikkelingen met zich mee brengen.

 

 

Presentaties promovendi

 

Zoals gebruikelijk zal de middag worden besteed aan presentaties van lopend onderzoek van promovendi. Na elke presentatie zal een referent inhoudelijk commentaar geven op de presentatie en aanzet geven tot discussie.

 

Promovendi die zich bezighouden met een rechtsfilosofisch onderzoek of promovendi uit een ander rechtsgebied of een andere discipline wiens onderzoek goed aansluit bij het thema van de wintervergadering zijn van harte welkom om zich aan te melden om een presentatie te geven over hun lopende onderzoek. Mocht u een geschikte kandidaat weten, dan stellen wij het op prijs als u hen attendeert op deze uitnodiging. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom!

 

Indien u graag een presentatie wil houden, vragen wij u om voor 1 november 2013 een abstract (400 woorden) van uw presentatie in te sturen. Daarbij willen wij u vragen om mogelijke referenten aan te dragen voor uw voordracht. Voor het insturen van het abstract en overige vragen kunt u contact opnemen met Lisette ten Haaf, l.ten.haaf@vu.nl.

 

Uit de geïnteresseerden zullen we een selectie maken, omdat er tijdens de wintervergadering beperkt plaats is voor voordrachten. De selectie zullen we uiterlijk 15 november bekend maken.

 

 

 

Namens het VWR-bestuur met vriendelijke groet,

 

Lisette ten Haaf

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: