21 juni: HANDHAVING VAN ILLEGALE MILIEUSTROMEN: ELEKTRONISCH AFVAL EN HARDHOUT

HANDHAVING VAN ILLEGALE MILIEUSTROMEN: ELEKTRONISCH AFVAL EN HARDHOUT

Datum: Vrijdag 21 juni 2013 (9u-14u) Locatie: Vlaams Parlement

Goederen, kapitaal, mensen en informatie zijn verbonden in wereldwijde handelsstromen en netwerken. Deze globale handelsroutes zijn toegankelijk voor zowel legale als illegale goederen. De dunne grens tussen legaliteit en illegaleit is bijzonder relevant voor milieugoederen zoals elektronisch afval en hardhout. Binnen deze milieustromen balanceren bedrijven en overheden op het kruispunt van handel faciliteren en criminaliteit vermijden. Als knooppunten op deze handelsroutes zijn havens kwetsbaar voor criminele activiteiten. Zo zien we dat de haven van Antwerpen in het verleden als een hub voor milieucriminaliteit werd bestempeld. De centrale focus van dit seminar is de handhaving van illegale milieustromen, een interessant vraagstuk voor onderzoek en beleid. Meer in het bijzonder spitst deze studievoormiddag zich toe op de illegale handel in elektronisch afval en tropisch hardhout.

Dr. Lieselot Bisschop, onderzoekster aan de Hogeschool Gent, onderzoeksgroep Governing and Policing Security (GaPS) zal op deze studievoormiddag de resultaten van haar doctoraatsstudie presenteren. In haar doctoraatsonderzoek nam Lieselot Bisschop transnationale milieucriminaliteit onder de loep. Ze onderzocht de illegale handel in elektronisch afval (e-waste) en in tropisch hout en in het bijzonder de trafiek tussen Europa en West- en Centraal-Afrika. Lieselot Bisschop analyseerde onder meer overheidsdocumenten en onderzoeksrapporten, deed 81 interviews met vertegenwoordigers van overheid, bedrijven, ngo’s en vakbonden, en verrichte veldonderzoek in de Antwerpse haven en in Ghana. De bevindingen uit beide case studies zullen op deze studiedag worden gepresenteerd. Lieselot Bisschop verdedigde haar doctoraat in de criminologische wetenschappen op 7 december 2012 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Promotoren waren Prof. dr. Tom Vander Beken en dr. Gudrun Vande Walle.

Deze studievoormiddag is opgebouwd als een discussieforum. Na de presentatie door de inleider is telkens uitgebreid tijd voor discussie. Vier panelleden (overheid, bedrijf, maatschappelijke actor, academicus) geven er hun visie op de handhaving van deze milieustroom en er is ook ruimte voor discussie met het publiek. Door zowel overheden, de bedrijfswereld als maatschappelijke actoren samen te brengen is deze studiedag een weerspiegeling van het onderzoeksopzet. Door diverse perspectieven samen te brengen vertalen we de wetenschappelijke onderzoeksresultaten in een publiek debat met oog op het ondersteunen van de beleidsontwikkeling en -implementatie.

Aanmelden kan tot 10 juni.

Voor nadere info en het programma, zie Handhaving van illegale milieustromen_21Juni_uitnodiging

Advertenties
%d bloggers liken dit: