30 Mei: Morele dilemma’s in de politie- en arbeidsinspectie: de (on)macht van een integriteitsbeleid

Politieambtenaren en arbeidsinspecteurs worden dagdagelijks geconfronteerd met morele dilemma’s. “Buig ik procedureregels naar mijn hand om sneller resultaat te behalen?”, “Verklik ik een collega die een deontologische fout heeft gemaakt?”, “Behandel ik een verdachte wat ruwer om een bekentenis af te dwingen?” De centrale vraag in deze studienamiddag is met welke morele dilemma’s beide beroepsgroepen te maken krijgen en hoe een integriteitsbeleid hen hierbij kan helpen. Dr. Kim Loyens van de KU Leuven onderzocht in haar doctoraatsstudie hoe rechercheurs in de Federale Politie en sociale controleurs in de inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten in de praktijk omgaan met diverse morele dilemma’s. Zij zal op deze studienamiddag de belangrijkste resultaten van haar doctoraatsstudie presenteren.

Daarna zal prof. Muel Kaptein van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tegen de achtergrond van zijn jarenlange onderzoeks- en adviseringservaring in organisaties in de private en publieke sector, reflecteren over de rol die een integriteitsbeleid kan spelen. Hoe kan een organisatie haar personeelsleden ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s? Dan volgen enkele praktijkcasussen uit het werkveld. Dhr. Guido Loenders zal toelichten wat de meerwaarde is van een ethische code en trainingen deontologie bij Toezicht op de Sociale Wetten.Hoofdcommissaris Philip Pirard, korpschef van de politiezone HAZODI, zal vervolgens reflecteren over het belang van ethisch leiderschap bij het remediëren van integriteitsschendingen in een lokale politiezone en het omgaan met ethische kwesties. De studienamiddag wordt afgesloten met een blik naar de toekomst doorCommissaris-Generaal Catherine De Bolle die het beleidsplan zal voorstellen voor een integriteitsbeleid in de Federale Politie.

 

Meer informatie over deze studiedag op 30 mei in Leuven vindt u via deze link: https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten_ci/nl/portaal/activiteit/view_sessie/775 en via de flyer Uitnodiging studiedag morele dilemma’s 30mei2013

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: