Workshop ‘Dialoog’ op de VSR conferentie 2013

Voor de workshop  “Dialoog” op de VSR conferentie (op vrijdag) zijn we nog op zoek naar papers of presentaties.

Formele, democratisch gelegitimeerde publiekrechtelijke bevoegdheden lijken terrein te verliezen; maatschappelijke actoren zonder juridische bevoegdheden nemen meer en meer belangrijke taken op zich, terwijl het onduidelijk is welke instrumenten ingezet kunnen worden om deze informaliteit te controleren en te bewaken. Deze toenemende ‘informaliteit in het publiekrecht’ schept kansen en risico’s, die tot ‘rolverwarring’ kunnen leiden. In hoeverre is een regelgever nog te onderscheiden van een handhaver, of een normaddressaat van een regelgever en een regulator van een gereguleerde?  Als er steeds meer ‘niet-formeel’ recht ontstaat, zoals private normstelling, zelfregulering, regulering door actoren zonder democratische legitimiteit en regelcreatie door inspectiediensten, ontstaan ook vaak nieuwe vormen van interactie tussen samenleving en overheid.

In deze workshop willen we bekijken of deze interactievormen als ‘dialoog’, gezien kunnen worden, al dan niet geïnspireerd op  de zogenaamde ‘constitutional dialogue’ die de relatie tussen constitutionele wetgever en rechter voorschrijft of beschrijft.

In deze workshop richten we ons tot interdisciplinaire onderzoekers die met dit thema in ruime zin en vanuit een niet-doctrinair perspectief te maken hebben.  Bijdragen mogen bestaan uit presentaties zonder uitgewerkte paper. De bedoeling van de workshop is in de eerste plaats om te peilen naar interesse, bruikbaarheid en toepasbaarheid van het concept dialoog in de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht.

 

Je kan je interesse per e-mail meedelen aan

Koen Van Aeken:  k.vanaeken@tilburguniversity.edu

met in CC  Anne Meuwese: anne.meuwese@tilburguniversity.edu

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: