Naar een landelijk Centrum voor Methodologie en Empirische Rechtsbeoefening?

Overgenomen van recht.nl: In het juridisch-wetenschappelijk onderzoek is een verschuiving waarneembaar van dienstverlening aan de praktijk naar onderzoek als doel in zichzelf, terwijl beleidsmakers juist steeds meer belang hechten aan de maatschappelijke waarde van onderzoek. Is de tijd rijp voor een landelijk kenniscentrum voor methodenonderzoek en -onderwijs?

Advertenties
%d bloggers liken dit: