17 september: symposium “Ongedwongen duurzaam: bestuurlijke experimenten in Australië en Nederland”

namens Dr. Jeroen van der Heijden een uitnodiging uit voor het Symposium:

“Ongedwongen duurzaam: bestuurlijke experimenten in Australië en Nederland”

Datum: 17 september 2012
Tijd: 18.00 – 19.30 uur
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Rechtenfaculteit: Oudemanhuispoort 4-6 | Kamer A 128

Hoe kunnen een we een meer duurzame gebouwde omgeving bereiken zonder dat de overheid dwingende regels oplegt? Dat is een vraag die zowel binnen als buiten Nederland speelt. In een symposium van de Universiteit van Amsterdam (UvA) staan op 17 september vier sprekers stil bij de ervaringen met bestuurlijke experimenten op dit vlak in Australië en Nederland. Het thema dat centraal staat op het congres is ‘ongedwongen duurzaam’.

Met de huidige kennis en kunde is het mogelijk om op kosteneffectieve wijze tot een meer duurzame gebouwde omgeving te komen. Toch wordt die kennis en kunde nog onvoldoende in de breedte ingezet. Het wettelijk eisen van een bepaalde mate van duurzaamheid is vaak een moeizaam traject. Met alternatieve en minder dwingende vormen van beleid is wellicht meer succes te bereiken.

In dit symposium wordt ingegaan op de ervaringen met alternatieve en ongedwongen vormen van beleid in Nederland en Australië. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe vormen van financiering voor verduurzaming, competitieve vormen van subsidies, of publiek-private leertrajecten.

Sprekers op symposium
– Jeroen van der Heijden (universitair docent Rechtsgeleerdheid aan de UvA, tevens verbonden aan de Australian National University) zal het thema ‘ongedwongen duurzaam’ toelichten en ingaan op ervaringen in Australië.

– Hans Korbee (Agentschap NL) zal spreken over de wijze waarop de Nederlandse rijksoverheid zich bezig houdt met beleidsalternatieven op het gebied van duurzaam bouwen (onder meer Energie Service Compagnies of ESCos, bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van de klimaatinstallaties van gebouwen overnemen; duurzaam inkoopbeleid van de rijksoverheid).

– Maarten van Casteren (Gemeente Amsterdam) staat stil bij het nieuwe Amsterdams Klimaatfonds.

– Thomas Heye (werkzaam bij één van de grootste Nederlandse ontwikkelende bouwers) gaat in op de inzet van gebouw-certificeringsinstrumenten in Nederland (onder meer de Building Research Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM, en Leadership in Energy and Environmental Design, LEED).
Aanmelding
Deelname aan dit evenement is zonder kosten.
Gelieve aan te melden via Jeroen van der Heijden: j.j.vanderheijden@uva.nl.
Er worden maximaal veertig deelnemers toegelaten.

M.vr.gr.,
Namens Dr. Jeroen van der Heijden en Prof. Dr. Benjamin van Rooij,
Eline Scheper, The Netherlands China Law Centre

Advertenties
%d bloggers liken dit: