28 September: ‘meet the author’ Betty de Hart

Naar aanleiding van de verschijning van het boek ‘Een tweede paspoort‘ van Betty de Hart, waarin een historische en internationaal vergelijkende studie is gedaan naar dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland, willen wij u van harte uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Meet the author’ welke plaats zal gaan vinden op 28 september a.s. Op deze bijeenkomst zal eerst een inleiding worden gegeven door Betty de Hart waarna drie sprekers haar analyse zullen becommentariëren vanuit verschillende academische perspectieven. Vervolgens vindt een academisch en publiek debat plaats over nationaliteit, transnationaliteit en burgerschap met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en politiek. Voor een meer specifieke beschrijving van het voorlopige programma verwijs ik naar de bijlage.programma Meet the author 28 september 2012

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk 14 september 2012 door middel van het sturen van een e-mail met daarin uw naam naar meettheauthor@jur.ru.nl.

Wij hopen u te mogen begroeten op 28 september.

Met vriendelijke groet,

Centre for Migration Law/Institute for Sociology of Law
Radboud University Nijmegen
PO box 9049
6500 KK Nijmegen

Advertenties
%d bloggers liken dit: