Deadline 4 juni: vacature Junior onderzoeker Rechtssociologie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit
Vacaturenummer: 22.12.12
Sluitingsdatum: 04-06-2012


Werkzaamheden
Als junior onderzoeker voert u een rechtssociologisch onderzoek uit naar de ervaringen van burgers met het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (verder ‘Hof’) heeft een cruciale rol gespeeld in de transformatie van de Europese Unie tot meer dan een klassieke handelsalliantie. Jurisprudentie van het Hof heeft bijgedragen aan de Europese integratie en aan versterking van de rechten van Europese burgers. Het is echter de vraag hoe burgers daar tegen aankijken. Wat zijn de ervaringen van burgers die betrokken zijn geweest bij een zaak die aan het Hof is voorgelegd?
Het onderzoek omvat interviews met particuliere personen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk die betrokken zijn geweest bij een zaak bij het Hof in Luxemburg over hun perceptie van de procedure en over de invloed die de procedure en het arrest heeft gehad op hun situatie. Tevens worden andere bij de zaak betrokkenen, zoals een advocaat of belangengroepering, geïnterviewd.

 

Werkomgeving
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij en onder verantwoordelijkheid van het Instituut voor Rechtssociologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De stafleden van het Instituut zijn afkomstig uit verschillende disciplines: sociologie, antropologie, rechten, politicologie, Arabische talen. Het onderzoek maakt deel uit van het Onderzoeksprogramma Rechtspleging van het facultaire Onderzoekscentrum Staat en Recht (SteR).
SteR is gespecialiseerd in multidisciplinair publiekrechtelijk onderzoek. Het centrum stelt zich ten doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia.

 

Wij verwachten
– een universitaire opleiding rechtsgeleerdheid met belangstelling voor sociale wetenschappen of een universitaire opleiding sociale wetenschappen met belangstelling voor het recht;

-enige ervaring met empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek;
– wetenschappelijke belangstelling voor het onderzoeksthema;
– een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
– goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
– bereidheid om langere periodes te verblijven in het Verenigd Koninkrijk.

Meer info in dit document: vacature rechtssociologie 22 12 12

Advertenties
%d bloggers liken dit: