22 mei symposium over huwelijkse gevangenschap

Femmes For Freedom nodigt u graag uit voor het symposium over huwelijkse gevangenschap.

Vrouwen die gevangen zitten in een religieus huwelijk, zijn onzichtbare vrouwen. Stichting Femmes For Freedom is opgericht om deze vrouwen een gezicht te geven, hen met raad en daad bij te staan, en hun positie door middel van allerlei activiteiten te verbeteren.

Op dit symposium – georganiseerd in samenwerking met het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (LUCIS), de Universiteit Maastricht en de Vereniging voor Vrouw en Recht – zal een aantal deskundige sprekers duidelijk maken wat huwelijkse gevangenschap is en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Ook zullen ze proberen om oplossingen aan te dragen. Deelnemers aan het symposium zijn van harte uitgenodigd om zelf met ideeën hierover te komen! De dagvoorzitter is Elma Drayer.

 

Wanneer:   22 mei 2012, 09:15- 16:00 uur

Waar:          Academiegebouw, Rapenburg 67-73, Leiden

 

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen verzoeken wij u zich via info@femmesforfreedom.com aan te melden.

Advocaten kunnen opleidingspunten krijgen. Indien zij hiervoor in aanmerking willen komen, dienen zij dit te vermelden in hun aanmelding.

 

Naar aanleiding van de brief van Femmes For Freedom aan de Tweede Kamer is de behandeling van het wetsvoorstel huwelijksdwang, polygamie en genitale verminking opgeschort. Op 7 juni 2012 houdt de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over huwelijkse gevangenschap en het voorstel van Femmes For Freedom. Het symposium is een goede voorbereiding hierop. Met uw deelname aan het symposium kunt u letterlijk een bijdrage leveren aan de verbetering van de rechtspositie van de onzichtbare vrouw.

In de bijlage kunt u het volledige programma lezen.  Programma Symposium Femmes For Freedom

Advertenties
%d bloggers liken dit: