16 mei: oratie Willem van Boom in Leuven

Prof. dr. Paul Van Orshoven, decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, prof. dr. Matthias Storme, prof. dr. Evelyne Terryn, prof. dr. Bernard Tilleman en prof. dr. Alain Laurent Verbeke, promotoren, hebben het genoegen u uit te nodigen tot de hoofdlezing van de Leerstoel van het Tijdschift voor Privaatrecht 2011-2012 door Prof. mr. Willem van Boom, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam over “Empirisch privaatrecht“.

In de Promotiezaal van de Universiteit, Naamsestraat 22 te Leuven, op woensdag 16 mei om 18 u.

De toga wordt gedragen.
OVB-punten voor advocaten en gerechtelijke stagiairs werden aangevraagd.
Gelieve vooraf in te schrijven via http://www.pvthemis.be

Programma

Verwelkoming
prof. dr. Paul Van Orshoven, decaan

Aanbieding van de TPR-leerstoel
prof. dr. Marcel Storme, directeur Tijdschift voor Privaatrecht

Lezing
prof. mr. Willem van Boom, Erasmus Universiteit Rotterdam

Advertenties
%d bloggers liken dit: