Scriptieprijs Visies op Vrede 2012

In 2012 zal IKV Pax Christi samen met Stichting Vredeswetenschappen weer de scriptieprijs uitreiken. De deadline hiervoor is 31 augustus 2012. Omdat de meeste studenten echter aan het eind van de zomer zullen afstuderen, willen we de scriptieprijs 2012 nu alvast bij u onder de aandacht brengen.

Studenten die in aanmerking komen, kunnen zich alvast opgeven via de website http://www.visiesopvrede.nl.
In aanmerking voor de prijs komen (ex-)studenten die:
– Een scriptie hebben geschreven over een onderwerp op het terrein van vrede en veiligheid;
– Een master doen of hebben gedaan aan een Nederlandse universiteit of hogeschool;
– Hun scriptie hebben afgerond tussen 1 juli 2011 en 31 augustus 2012;
– Minimaal een 71Ž2 hebben behaald voor de scriptie;
– Hun scriptie hebben geschreven in het Nederlands of Engels;
– Een samenvatting van maximaal 1500 woorden uiterlijk 31 augustus 2012 inleveren;
– Niet eerder hebben deelgenomen aan de Visies op Vrede scriptieprijs.

IKV Pax Christi/Pax-it | Postbus 19318 | 3501 DH Utrecht | T: +31 30 2333346 | M: +31 6 43562674 | F: +31 30 236 81 99|
bolle@ikvpaxchristi.nl | http://www.pax-it.nl | http://www.ikvpaxchristi.nl

Advertenties
%d bloggers liken dit: