9 mei Openbare les: Issues uit de Juridische beroepspraktijk

Uitnodiging Openbare les

Issues uit de Juridische beroepspraktijk

 

Dr. Nadja Jungmann
Prof. dr. Mies Westerveld
Woensdag 9 mei 2012

Onder deze noemer presenteren Mies Westerveld en Nadja Jungmann het lectoraat Rechten, de beroepspraktijk. Zij doen dit door een duorede, waarin elk een eigen programmalijn presenteert.
Westerveld legt de focus op de opleiding tot juridische professional met bijzondere aandacht voor de nog relatief jonge opleiding HBO-Rechten. In haar rede plaatst zij deze opleiding in het perspectief van de piramide van Kinneging, het concept van de comprehensive university en het beleidsdoel van het leven lang leren. Jungmanns programmalijn richt zich op het thema schulden en incasso. De forse toename van schulden in de afgelopen jaren leidde tot een stijging van het aantal te incasseren vorderingen. Bij de schuldhulpverlening leidde het tot een toename van het aantal aanvragen. Jungmann gaat in haar rede in op de achtergronden van deze problematiek. Daarnaast komen de actuele ontwikkelingen in de velden schuldhulp en incasso aan bod en wat deze betekenen voor hbo-professionals, die in deze velden werkzaam zijn. Voorts presenteert zij haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Hierin nemen de vragen welke werkwijzen c.q. interventies effectief zijn en wat de ware professional kenmerkt, een centrale plaats in.

Wij nodigen u van harte uit voor deze openbare les.

Nadja Jungmann en Mies Westerveld
Prof. dr. Mies Westerveld en dr. Nadja Jungmann zijn lector Rechten bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Westerveld is tevens hoogleraar sociaal verzekeringsrecht en bijzonder hoogleraar sociale rechtshulp aan de Universiteit van Amsterdam. Jungmann werkt als adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau Social Force.

Datum en locatie Openbare les

Datum: Woensdag 9 mei 2012
Tijd: 14.30 uur – 17.30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management (FEM), Padualaan 101, Utrecht.
Routebeschrijving.

Aanmelden
U kunt zich voor woensdag 2 mei aanmelden voor deze openbare les via het aanmeldformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kruisselbrink (088) 481 90 47.

Programma Openbare les 9 mei 2012
14.30 uur Ontvangst met koffie/thee

15.00 uur Welkom
door prof. mr. Huib de Jong
Lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht

15.10 uur Uitreiking lectorenpenning
door dr. mr. Maarten Hageman
Directeur Faculteit Maatschappij & Recht van Hogeschool Utrecht

15.20 uur Openbare les ‘Issues uit de Juridische beroepspraktijk’
door dr. Nadja Jungmann en prof. dr. Mies Westerveld
Lectoren Rechten

16.05 uur Coreferaat
door prof. mr. Klaas de Vries
Lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en bijzonder hoogleraar Cultuur en Praktijk van het Nederlands Parlement aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

16.15 uur Afsluiting en receptie

Advertenties
%d bloggers liken dit: