30 maart Artikel 1-lezing 2012 door prof. Jenny Goldschmidt

Gelijkheid revisited!

Heeft het recht op gelijke behandeling nog zelfstandige waarde in het toekomstige College voor de rechten van de mens?

vrijdag 30 maart 2012 van 14.45 tot 17.00 uur

(thee en koffie vanaf 14.15 uur; borrel tot 18.00 uur)

in de Raadzaal, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht

De Commissie Gelijke Behandeling heeft als gelijke behandelingsinstituut de specifieke normen van gelijke behandeling onmiskenbaar handen en voeten gegeven. Dat is haar kracht, maar tevens zwakte. Gelijke behandeling, zoals uitgewerkt in de Algemene Wet gelijke behandeling en andere wetten is een fundamenteel recht dat met beperkte uitzonderingen en strenge toetsing niet al te snel opzij geschoven mag worden. Maar is dat recht alleen een doel op zich, of gaat het doorgaans primair om andere fundamentele rechten, bijvoorbeeld om sociale en economische rechten voor mensen met en zonder beperking, om gelijke mogelijkheden om als godsdienstige toegang te hebben tot onderwijs, of juist om de eigen signatuur van een onderwijsinstelling hoog te houden, zonder anderen te discrimineren etc. Misschien is het, met deze functie van de norm van gelijke behandeling in het achterhoofd, dan ook niet gek om gelijkheid als fundamenteel recht tegen andere fundamentele rechten af te wegen? Laatst waagde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zich er aan: gelijke toegang tot een internetforum werd afgewogen tegen het recht op persvrijheid.

2012 is een mooi jaar om deze vragen te stellen. In 2012 gaat de CGB op in een nieuw nationaal mensenrechteninstituut, het College voor de Rechten van de Mens, al blijft er een afdeling bestaan die is belast met het oordelen over gelijke behandeling. Zal gelijkheid in het CRM meer betekenis krijgen in het implementeren van alle mensenrechten of zal uitsluiting van kwetsbare groepen moeilijker aan te pakken zijn? Kortom hoe zal de verhouding tussen gelijkheid en vrijheid opnieuw vorm (kunnen en moeten) krijgen?

In de tiende Artikel 1-lezing van 2012 doordenkt Jenny Goldschmidt de waarde van het recht op gelijke behandeling ten opzichte van andere grond- en mensenrechten. Professor Jenny Goldschmidt is bij uitstek de deskundige die ons een toekomstperspectief kan bieden op dit actuele onderwerp. Zij heeft zowel haar sporen verdiend op het terrein van gelijk behandelingsrecht als mensenrechten. Jenny Goldschmidt was tot 2003 voorzitter van de CGB en is sinds acht jaar hoogleraar rechten van de mens aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht.

Referenten zijn:

Sabine Kraus, beleidsmedewerker E-quality, Kenniscentrum voor Emancipatie, Gezin en Diversiteit, Den Haag

Professor Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten, Radboud Universiteit Nijmegen

Middagvoorzitter is: Professor Titia Loenen, hoogleraar rechtstheorie/gender en recht, Universiteit Utrecht

De Artikel 1-lezing is een initiatief om het juridische en politieke debat te stimuleren met betrekking tot de grondwettelijke anti-discriminatiebepaling als verwoord in artikel 1 van de Grondwet. De lezing vindt jaarlijks plaats en wordt georganiseerd door de afdeling Rechtstheorie, Departement rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht. De toegang is vrij. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Bianca de Ruijter Korver.

Advertenties
%d bloggers liken dit: